راز و رمزهای آرایشگران


راز و رمزهای آرایشگران

راز و رمزهای آرایشگران

 نکاتی در مورد مرتب کردن موهای کوتاه

برای شانه زدن موهای خیلی کوتاه از مسواک استفاده کنید. با این کار، در مورد موهای ریز و ظریف خود کنترل بیشتری خواهید داشت و موهای شما پر پشت تر به نظر میرسد.

چگونه موهای خود را سشوار بکشیم؟

 ۱- ابتدا چتری های خود را سشوار بکشید، چون این قسمت زودتر از بقیه موها خشک می شود. برای این کار از یک برس گرد استفاده کنید.

 ۲ - در هنگام سشوار کشیدن، برای جدا کردن موهای خود، از دستهایتان استفاده کنید.

 ۳- موها را تقسیم بندی کنید، و ابتدا موهای قسمتهای زیرین را خشک کنید.

توصیه: همیشه موها را در همان جهت که برسی میکشید، خشک کنید.

چگونه چتری های خود را مرتب کنیم؟

 ۱- چتری ها را مستقیماً به طرف پایین در عرض پیشانی شانه کنید.

 ۲- چتری ها را به سه بخش تقسیم کنید.

 ۳- دو قسمت کناری را، از بخش وسطی جدا کنید.

 ۴- قسمت میانی را میان انگشتان خود بگیرید، و در حالی که مستقیماً به جلو نگاه می کنید به اندازهٔ کمتر از یک سانتیمتر آنها را کوتاه کنید.

 ۵- قسمتهای جدا شده را باز کنید، و این کار را تکرار کنید. 

چگونه هنگام خواب حالت موهای خود را حفظ کنیم؟

در طول شب با خوابیدن بر روی بالش ساتن، میتوان حالت موها را حفظ کنیم. همیشه هنگام مسافرت بالشی روکش ساتن دار خود را همراه داشته باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد