راهنمای کلی  روشهای پیشگیری و درمان تنفس دهانی


راهنمای کلی  روشهای پیشگیری و درمان تنفس دهانی

راهنمای کلی  روشهای پیشگیری و درمان تنفس دهانی

 

1- از بین بردن علت این عارضه: نخستین اقدام پس از معاینه توسط یک دندانپزشک و تشخیص علل آن، مراجعه به یک متخصص گوش و حلق و ر بینی جهت رفع علت آن می باشد. اگر لوزه ها و بخصوص آدنوئید و یا تنگی و انحرافات بینی علت عارضه است، باید جراحی شود.

۲- مراجعه به یک دندانپزشک متخصص کودکان یا متخصص ارتدنسی جهت پیشگیری از بروز عوارض بیشتر: بدیهی است در هر مرحله ای که مراجعه شود، استفاده از دستگاههای ارتدنسی برای اصلاح ناهنجاریهای به وجود ع آمده ضروری است.

ترک عادت تنفس دهانی تنها پس از رفع علل و بازشدن مجاری تنفسی و بسته شدن دهان میسر است. توصیه میشود والدين حتمأ هنگام مراجعات دوره ای و منظم به دندانپزشک خود، در مورد تنفس دهانی کودک هم از دندانپزشک سؤال نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد