راههای تجویز دارو را میشناسید؟!


راههای تجویز دارو را میشناسید؟!

راههای تجویز دارو را میشناسید؟!

تجویز دارو

خوراکی( Enteral)( جذب داروها از قسمت های مختلف دستگاه گوارش) تزریقی(Parenteral): زیر پوستی، عضلانی، وریدیو داخل نخاعی. (Pulmonary) ریوی (Topical) موضعی راه خوراکی( Enteral) یکی از معمول ترین روش تجویز داروها از طریق خوراکی است. این روش تجویز هرچند سالم، مطمئن و اقتصادی است ولی تغیرات دستگاه گوارش حاصل از غذا، هیجنات و فعالیت های فیزیکی جذب داروها را نامطمئنو کند می کند.داروها در دستگاه گوارش از چند محل جذب می شوند. جذب دهان: از انجا که فضای دهان درای لایه ی نازك سلولهای پوششی، عروق خونی فروان و PH اسیدی کم است، لذا مفدار کمی از داروها از این مسیر جذب می شوند.ترشح بزاق و مخلوط شدن با داروها جذب بعضی از آنها را تسهیل می کند. بخشی از مخاط دهان که در جذب خوراکی داروها اثر دارند شامل زیر زبانی و قسمت داخل گونه ها است. د روش زیر زبانی، دارو در ناحیه ی زیر زبان گذاشته می شود تا در بزاق حل شدهو جذب شود( مثل نیتروگلسیرین ). در این روش جذب سریع استو اثر دارو زود ظاهر می شود(2 دقیقه).د روش داخلی گونه قرص بین دندانو سطح داخلی گونه ها قرار اده می شود(مثل بعضی هورمون هاو آنزیم ها) که نتیجتاً دارو سریع جذب شده و بدون گذشتن از کبد مستقیماً وارد گردش خون می شود.روش دیگر جویدنی است. جذب معده ای: هرچند که معده درای عروق خونی زیاد است و سطح گسترده ای دارد ولی از نظر جذب داوها حائز اهمیت نیست. زمان باقی ماندن دارو در معده جهت جذب به PH دارو حرکت معده بستگی دارد. معده داری PH اسیدی( حدود 1/4 ) استو داروهای اسیدی مثل فنوباربیتال واسپرین در انجا غیر یونیزه باقی مانده و جذب می شوند. مورفین و کنین از داروهای بازی هستند که در معده یونیزه شده و به مقدار کمی جذب می شوند. تعداد زیادی از این داروها خاصیت بازی ضعیف درند و در نتیجه د روده که محیط قلیایی دارد جذب می شوند.

راههای تجویز دارو

1- خوراکی2- زیر زبان 3- شیاف 4- جذبیموارد استفاده از راه تزریقی: ۱- هنگامی که می خواهیم دارو سریع اثر کند. ۲- بیماران بیهوش ۳- در مواردی که بیمار همکاری نمیکند. ۴- وقتی که بیمار دچار حالت تهوع و استفراغ است. ۵- وقتی داو از طریق گوارش جذب نمی شود. مثل انسولین ۶- وقتی که استفاده از سایر روشها مقدور نیست.

مزایای تزریق داوها:

۱- اثر عبور اولیه کبد روی داوها وجود ندارد.۲- عمل جذب سریع است و در حالات اورژانسی روش بسیار خوبی است.۳- قسمت اعظم دارو در دسترس بدن است.

معایب تزریق دارو:

۱- پرخطر و پرخرج است. ۲- برای استفاده باید پرسنل مجربی وجود داشته باشد. ۳- در صورت اشتباه راه برگشت وجود ندارد. ۴- دردناک است.۵- مدت زمان اثر دارو کوتاهتر از روش های دیگر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد