راهکارهایی برای درک بهترفرزندان از بیماری ام اس


راهکارهایی برای درک بهترفرزندان از بیماری ام اس

راهکارهایی برای درک بهترفرزندان از بیماری ام اس

 

* بچه ها میدانند خیلی از مردم عینک به چشم میزنند. بنابراین درک این عینک یا لنز چشمی برطرف نمی شود.

*بچه ها درد را درک می کنند  چیزی باعث آسیب دیدگی می شود، بعد آن آسیب دیدگی بهتر شده و سپس درد از بین میرود، اما درک درد مزمن برایشان مشکل است.

* درک مشکلاتی مربوط به تفکر و حافظه، برای بچهها دشوار است و به آسانی برایشان سوء تفاهم ایجاد می کند. ممکن است فکر کنند شما به چیزهایی که آنها میگویند به اندازهی کافی علاقهمند نیستید که توجه کنید، یا در شرف خلی شدن هستید. باید به آنها کمک کنید تا درک کنند که شما در حال دستوپنجه نرم کردن با چه چالش هایی هستید؛ این کار را میتوانید با با سهیم کردن آنان در بعضی راهکارهایی که برای جبران مشکلات شناختی تانبه کار می برید، انجام دهید.

ممکن است بخواهید به فرزندانتان این فرصت را بدهید تا بعضی از علایم فیزیکی شما را ازموده و تجربه کنند. مشخص است که این تجربهها تصویری کامل از قضیه به دست نمی دهد، اما این تجارب یک اشاره ی تلویحی است به بعضی از علایمی که فرد مبتلا به ام اس آنها را احساس می کند. در اینجا چگونگی این کار را به شما نشان میدهیم:

* بگذارید فرزندانتان زمانی که همین دوروبر راه می روند، مدتی وزنه های سبکی به مچ پاهایشان ببندند. این کار باعث میشود احساس کنند موقعی که باند کشی و ارتجاعی دور زانوها و آرنج هایشان ببندید، بدین ترتیب میتوانند حس کنند اسپاستیسیته (سفتی) چه جور چیزی است.

* یک باند کشی دور سینه و شکم فرزندانتان قرار دهید. این کار می تواند باعث ایجاد حالتی شبیه علایم حسی ناراحت کنندهای شود که درام اس بدان «در آغوش کشیدن ام اسی» (MShug) میگویند.

*برای نشان دادن اینکه تاری دید شبیه چیست، یک لکه نفت روی شیشه های عینک پخش کنید

* برای اینکه نشان دهید اختلال دید در قسمتی از میدان بینایی شبیه چیست، یک تکه ی کوچک چسبب نواری سلوفان شفاف در وسط هریک از - شیشه های عینک، بچسبانید.

*به بچه ها بگویید دستکش دستشان کنند، سپس از آنها بخواهید که تکمه های پیراهنشان را ببندند، سکه ای را از روی زمین بردارند، یا پوست سفت یک آبنبات را باز کنند. این به آنها کمک میکند تا متوجه شوند چگونه تغییراتی در دستان شما، می تواند برایتان در انجام کارها مشکل ایجاد کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد