راهکارهایی موثر برای کنترل استرس


راهکارهایی موثر برای کنترل استرس

راهکارهایی موثر برای کنترل استرس

 

هدف، تمرکز روی چیزهایی است که واقعا قادر به تغییر آنها باشید. نه آن هایی که توانایی تغییرشان را نداشته و فقط انرژی خود را هدر دهید.

کنترل استرس خانواده با وقار و متانت با را درست مثل استرس شغل و کار، شناسایی عوامل استرسزا در خانواده و مقابله با آنها نیز مهم است. باید تشخیص داد که آیا این استرسی ها قابل کنترل است یانه (آیا عمه جان را واقعا میشود کنترل کرد)؟ خوب، تصور کنید خانواده تان. هرسال برای گذراندن تعطیلات به خانه ی شما میآیند.

این رسمی است که شما و خانواده تان واقعاً از آن لذت می برید. شما عاشق این هستید که خانه را تزئین کنید، به همه یک غذای خوشمزه بدهید و برای هر کسی هدیه ای دارید که آن را باز کند. برای شما تعطیلات فقط زمانی معنی پیدا می کند که در کنار خانواده باشید. اما امسال خسته و کسل هستید و بیماری تان بدتر شده، بچه ها آخر شب اعصابتان را خرد می کنند و شوهرتان آنقدر سرگرم کارهای خودش است که : هیچ کمکی به شما نمی کند.

اگرچه میتوانید از خواهرشوهرتان بخواهید که امسال مسئولیت پذیرایی از خانواده را بپذیرد، ولی فکر کنید با این کار چه به دست می آورید؟ و چه از دست می دهید. به عبارت دیگر، برای رسیدن به هدف، کسی را تحت فشار قرار ندهید. اگر بودن خانواده و فامیل در خانهتان باعث نشاط شما می شود، ببینید چگونه میتوانید این کار را با استرسی کمتری انجام دهید. به عنوان مثال، شما میتوانید چنین کارهایی را انجام دهید:

* به جای رفتن به فروشگاه به صورت اینترنتی هدیه سفارش دهید.

* به جای پختن غذا، آن را به یک رستوران سفارش دهید (یا پختوپز را از هم اکنون شروع کنید و غذای آماده شده را داخل فریزر بگذارید تا مجبور نشوید تمام کارها آخرین فرصت انجام دهید.

* برای نظافت خانه کارگر بگیرید، یا یک جلسه ی خانوادگی ترتیب بدهید و در مورد نحوه ی تشریک مساعی اعضای خانواده صحبت کنید.

* تزیین خانه را به شوهرتان بسپارید - حتی اگر مجبور شود این کار را ساعت سه صبح انجام دهد

یکی از راهکارهای مهم برای تطابق با ام اس  (و کاستن از استرسی) عادت به این عقیده است که میشود کارها را به گونه ای  دیگر هم انجام داد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد