راهکارهای بهبود شکستگی های استرسی


راهکارهای بهبود شکستگی های استرسی

راهکارهای بهبود شکستگی های استرسی

 

شکستگی های استرسی

معمولاً به علت واردآمدن تروماهای خفیف و مکرر به استخوان ایجاد می شود. این  پدیده را بسیاری شبیه به پدیده «خستگی» در فلزات دانند که پدیده شناخته شده ای  در علم مهندسی فلزات می باشد . تروماهای خفیف و مکرر در انسان می تواند شامل راه رفتن های طولانی و یا رژه رفتن و یا رقصیدن های کندروما )طولانی مدت  و مداوم باشد. محل های شایع وقوع شکستگی تومور تیبیا و فیبولا  ( به ترتیب شیوع). معمولاً در این بیماران درد در استخوان مبتلا به صورت تدریجی آغاز می شود و با فعالیت تشدید مییابد تومور تفاوت عمده این شکستگی ها با انواع تروماتیک این است میلوم منفرد که در شکستگی استرسی یک عامل منفرد و اختصاصی متاستازها (خصوصاً از ریه، پستان، پروستات، تیرویید و برای بروز شکستگی وجود ندارد.علائم شکستگی استرسی استخواناز نظر علائم کلینیکی معمولاً شروع آن با دردی مبهم پس از تمرینات ورزشی و یا رژه رفتن در حین تمرینات نظامی است که شدت آن روز به روز بیشتر می شود تا این که فعالیّت ورزشی ورزشکار را متوقف می کند. در معاینه، درد، قرمزی و تورّم موضعی به چشم میخورد.تشخیص شکستگی استرسیدر رادیوگرافی (عکس برداری ) تصویر جوش خوردگی نسبی را به صورت Periosteal new bone formation with sclerosis (استخوان سازی جدید مجاور غلاف روی استخوان) می بینیم. این علامت در صورت بروز، در حدود هفته سوم بعد از تروما دیده میشود ولی در حدود ۶۷% موارد رادیوگرافی های اولیّه منفی بوده و نکته مثبتی را نشان نمی دهند. مهّم ترین یافته ی تکمیلی، Bone Scan (اسکن استخوان) است که در ۷۲-۴۸ ساعت اوّل می تواند مثبت شود و از شش ماه تا دو سال مثبت باقی می ماند.باید توجّه داشت که در Bone Scan حدود ۵۰% از ورزشکاران، نواحی متعدد جذب بدون علائم کلینیکی دیده می شود. این نواحی مربوط به شکستگی های قبلی هستند که علائم کلینیکی و درد آنها از بین رفته ولی اسکن آن ها همچنان مثبت باقی مانده است.MRI در تشخیص نقش مهمی را ایفا می کند.درمان شکستگی استرسیدر اکثر موارد درمان غیر جراحی است و معمولا ضایعه به خوبی بهبود می یابد. البته موارد استثنایی مانند شکستگی گردن استخوان ران و یا شکستگی های جابجا شده ممکن است نیاز به عمل جرّاحی داشته باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد