راهکارهای درمانی مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به ام اس


راهکارهای درمانی مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به ام اس

راهکارهای درمانی مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به ام اس

 

صحبت کردن با شریک زندگی تان

اگرچه ارتباط با متخصصی مراقبت بهداشتی تان خیلی مهم است، ولی صحبت با شریک زندگی تان هم باید جزو اولویتهای مهم شما باشد. به هرحال، حتی عاشق ترین شریک های زندگی هم نمیتوانند فکر یکدیگر را بخوانند.

اگر تابهحال صحبت زیادی راجع به مسائل جنسی نکردهاید، وقت است که شروع کنید، زیرا تغییرات در احساسات و پاسخ های جنسی ممکن است خیلی راحت باعث سوءتفاهم و سوه تعبیر شود.

زمانی که ترسی ها و نگرانیها در مورد روابط جنسی زناشویی به وجود میآید، خیلی طول نمی کشد که زوجین در روابط عادی خود با یکدیگر احساس ناراحتی می کنند. به طور مثال، اگر خانمی مبتلا به ام اس  باشد و به خاطر بیماریش میلی به روابط جنسی با شوهرش نداشته باشد، این رفتار او ممکن است باعث این به سوءتفاهم در شوهر شود که دیگر برای همسرش جذاب نیست و به خاطر اینکه از طرف همسر طرد نشود، سعی می کند ارتباط عاطفی زیادی با وی نداشته باشد. از طرف دیگر زوجه هم اگر میبیند شوهر از نظر عاطفی توجه زیادی به وی نمی کند نگران می شود که نکند شوهر، دیگر او را دوست ندارد و او دیگر برای شوهرش جذاب نیست و این دور باطل ادامه می یابد.

در یک چنین شرایطی به خاطر داشته باشید که صحبت کردن و تشریک مساعی احتمال بیشتری دارد که منتج به موفقیت شود تا اینکه زوجین بدین گونه دچار سوكتفاهم شوند، بنابراین زمان مناسبی پیدا کنید و درباره ی این مسائل یکدیگر گفتوگو کنید. برای آگاهی لازم در مورد این موضوع میتوانید بروشورهای مربوطه را از انجمن ملی ام اس دریافت کنید (یا این اطلاعات را در سایت زیر بیابید: alsa sa ulakasayasacale.le (www.nationalmssociety/org/sex بخشی از روند بیماری ام اس باشد، ممکن است در روشن شدن وضعیتی که در آن قرار دارید به شما کمک کند و باعث رهایی از معضلی شود که در روابطتان به وجود آمده است.

بعد از اینکه در مورد تمام تغییرات جنسی ای که به دنبال ام اس میتواند رخ دهد، در این مبحث ما به شرح راهکارهای درمانی این عصر مشکلات میپردازیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد