راهکارهای درمانی موجود بیماری ام اس


راهکارهای درمانی موجود بیماری ام اس

راهکارهای درمانی موجود بیماری ام اس

 

تقویت خلاقیت و انعطاف پذیری

با وجود استفاده ی بهینه از راهکارهای درمانی موجود، تاکنون معجزهای رخ نداده است. ام اس  بیماری مزمنی است که احتمال دارد در طول زمان پیشرفت کند و اغلب افراد باید انتظار این را داشته باشند که حداقل مقداری تغییرات در توانایی های فیزیکی یا شناختی آنان (یا هر دو) آنها رخ دهد. بنابراین ممکن است به آزمودن این روی بیاورید که کارهایی را که در گذشته انجام میداده اید، چگونه به گونهای دیگر انجام دهید. خیلی تعجبآور نیست که کار بازآموختن برای بعضی افراد یک مانع بلند و عبورناپذیر محسوب میشود - به خصوصی برای آنان که احساس می کنند کارهایی که باید به شکل متفاوتی انجام دهند، دیگر ارزش انجام دادن ندارد.

اندوهگین شدن، که پدیدهای طبیعی (و سالم) است، موقعی برای افراد به وجود میآید که احتیاج داشته باشند از دست کسی یا چیزی خلاص شوند. و این حالت، یک بخش اساسی از زندگی خوب در کنار ام اس  را تشکیل میدهد. زمانی که اندوهگین می شوید، در حال رهایی از «روند گذشته» به منظور فکر کردن درباره ی «روند احتمالی مسائل در آینده» هستید.

زمانی که قادر باشید به سرعت ایدهای بیابید تا کارها را به گونهای دیگر انجام دهید، انجام امور بدون هیچگونه محدودیتی برایتان میسر خواهد شد. فناوری امدادی (AT) ابزارها و وسایلی را برای تمام جنبههای زندگی روزمره به شما ارائه میدهد. از منابع موجود اطلاعاتی درباره ی AT، بیایید، یا از یک نمایشگاه توانبخشی دیدن کنید تا ایدهای در مورد وسایل در دسترس آنجا به دست بیاورید. متخصصین امر بازتوانی محافظ زندگی شما هستند. آنها به شما اطمینان میدهند که ابزارهای مناسب را پیدا می کنید و طرز کاربرد مؤثر و ایمن آنها را به شما آموزش میدهند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد