راهکارهای درمانی و ابزارهای درمان ام اس


راهکارهای درمانی و ابزارهای درمان ام اس

راهکارهای درمانی و ابزارهای درمان ام اس

 

خیکت وسیله ی کمک بینایی مفید در این مورد، یک تلویزیون مدار بسته است که چیزهایی مثل عکس ها، نامه ها، صفحات کتاب یا برچسبهای روی داروها را که خواندن یا دیدنشان برای شخصی مشکل است، بزرگنمایی کرده نمایش میاندازد. کامپیوتر را نیز می توان طوری تنظیم کرد که متنها را بزرگنمایی کرده یا آنها را به صوت یا غیره تبدیل کند.

«من باید تا ابد روی ویلچر بنشینم؟»

این یکی از شایعترین سؤالاتی است که از پزشکان پرسیده می شود. پاسخ ساده به این سؤال این است که اکثر مبتلایان به ام اس آنقدر ناتوان نخواهند شد که مجبور شوند دائم از ویلچر استفاده کنند. اما به هرحال بیماران عاقبت به نوعی مجبور به استفاده از وسایل کمک حرکتی - از قبیل عصا، واکر (Walker) یا روروک (Scooter) می شوند تا بتوانند به اندازه ی دلخواه فعال باشند. به عبارت دیگر، ممکن است راه رفتن تا اندازهای مختل شود، اما الزامابه قدرت حرکتی خللی وارد نمی شود.

در مباحث بعدی آسیبهای مختلفی که اماس به راه رفتن وارد می کند و همینطور راهکارهای درمانی و ابزارهایی را که می توان برای حرکت آسان مورد استفاده قرار .داد، شرح میدهیم

معرفی عوامل مشکل ساز

زمانی که مبتلا به ام اس هستید، عوامل بسیار زیادی می تواند بر توانایی حرکت بی دردسر و ایمن شما تأثیر بگذارد؛ بنابراین ابتدا باید این عوامل مشکل ساز را شناسایی کنیم. در ادامه به بررسی این عوامل می پردازیم۔

خستگی

همانطور که در ابتدای این فصلی، در مبحث «از بین بردن خستگی» اشاره کردیم، رخوت و خستگی ناشی از تقلای زیاد یا تغییر وضعیت درام اس ، باعث می شود نتوانید کارها را آن طور که میخواهید، انجام دهید. فعالیتهایی مثل راه رفتن، بالا رفتن از پلهها، یارد شدن از روی مانع که در حالت عادی، آسان تصور می شود ممکن است شبیه دوی ماراتون به نظر بیاید. بنابراین این موضوع مهم را به خاطر داشته باشید که درمان خستگی به راه رفتن شما نیز کمک می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد