راهکارهای درمان علامتی بیماری


راهکارهای درمان علامتی بیماری

راهکارهای درمان علامتی بیماری

 

اگر ام اس نوع پیشرونده - اولیه دارید، میدانیم که بی صبرانه منتظر شنیدن این مطلب هستید که چگونه می توان آن را درمان کرد.

شما را ملامت نمیکنیم. جامعه ی ام اس  - شامل متخصصان مراقبت بهداشتی، دانشمندان و مبتلایان به ام اس - همه و همه در کنار شما در انتظارند. درمانهایی که در ابتدای این فصل در موردشان صحبت کردیم، عمدتأ التهاب را در CNS نشانه میرود و چون در ام اس نوع پیشرونده - اولیه اساساً التهابی وجود ندارد یا مقدار آن خیلی کم است، این داروها روی شما مؤثر نیست.

مسلماً هنوز راه های متعددی وجود دارد که از خودتان مراقبت کنید. به عنوان مثال، راهکارهای درمان علامتی بیماری - - و بازتوانی - می شود به شما کمک میکند تا به حداکثر کارایی و احساسی راحتی دست یایید. روزناسی پیشرونده- اولیه چیست تا بدین طریق درمانهای مؤثری برای آن پیدا کنید.

درمان عود ها:

اکثر افراد مبتلا به ام اس (جز مبتلایان به نوع پیشرونده -- اولیه) عود بیماری (یامردم آن را به عمد یا برحسب تصادف «بدتر شدن» مینامند و دلیل خوبی هم برای این حرفشان دارند: این حملات هیچگاه وقت مناسبی سراغ شخصی نمیآید، در مجموع موجب نوعی ناراحتی و زحمت برای شخص میشود و در بیشتر اوقات تا حدی با زندگی روزمره تداخل می کند. ما مباحث بعدی را به اطلاعاتی در مورد عودها و نحوهی درمان آنها اختصاص دادهایم، بنابراین میتوانید هرچه زودتر مهار زندگی تان را به دست بگیرید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد