راهکارهای عملی برای مدیریت چالش  های شناختی روزمره بیماران مبتلا به ام اس


راهکارهای عملی برای مدیریت چالش  های شناختی روزمره بیماران مبتلا به ام اس

راهکارهای عملی برای مدیریت چالش  های شناختی روزمره بیماران مبتلا به ام اس

 

به کارگیری راهکارهای عملی برای مدیریت چالش  های شناختی روزمره اگرچه هیچ چیز نمی تواند جایگزین تعامل با یک متخصص برای تشخیص و طرحریزی مؤثر راهکارهای جبرانی باشد.

ولی به هرحال چند توصیه ی ملموس به شما ارائه میدهیم تا با استفاده از آنها بتوانید هرگونه مشکل احتمالی را برطرف کنید. اولین قدم سازگار شدن با این مسئله است که میتوان کارها را به گونهای دیگر هم انجام یک سازمان دهندهی شخصی (با دفترچه یا به صورت الکترونیکی) برای خود درست کنید که اطلاعات مهم شامل قرارهای ملاقات، اطلاعات ارتباطی، فهرست کارها، تاریخ تولدها و سالگردها و هرچیز دیگری که مورد نیازتان است، در آن ثبت شده باشد.

یک گاهنامه ی خانوادگی درست کنید و در آن فعالیتهای هریک از افراد خانواده را پیگیری کنید و هریک از آنها را موظف کنید، نکات مهم را در یک بایگانی برای خود ترتیب دهید، طوری که اوراق مهم، هریک در جای .خود، در محلی معین قرار داشته باشد - نامه ها را روزانه بررسی کنید تا از انباشته شدن انها جلوگیری شود (نامههای باطله را جدا کنید و آن هایی را که مهم است در جای امنی قرار دهید).

یک جای ثابت برای عینک، کلیدها و کیف بغلی تان در نظر بگیرید تا از .سردرگمی دائمی خلاص شوید سیستمی ایجاد کنید که طبق آن قبوض پرداختی رازیر نظر داشته باشید تا مطمئن باشید قبضها سر موقع پرداخت می شود. یک فهرست مرجع کامپیوتری برای کارهای تکراری خود از قبیل خرید از بقالی یا جمع کردن وسایل مسافرت به وجود بیاورید.

یک پرونده برای مسیرهای عبورومرورتان درست کنید و آن را در اتوموبیل با خود داشته باشید. در جایی از خانه برای خودتان یک «منطقه ی آزاد» ترتیب دهید و گفتگوها یا کارهایی را که احتیاج به تمرکز دارد، آنجا انجام دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد