راهکارهای مؤثر برای کاهش درد ناشی از پر شدن سینه از شیر


راهکارهای مؤثر برای کاهش درد ناشی از پر شدن سینه از شیر

راهکارهای مؤثر برای کاهش درد ناشی از پر شدن سینه از شیر

 

درد ناشی از پر شدن سینه  ، هنگامی که سینه ها از شیر پر می شود، می تواند آزاردهنده باشد. یک راه برای جلوگیری از پر شدن دردناک، شروع شیردهی بلافاصله بعد از تولد نوزاد است.

راهکارهای مؤثر دیگر، پوشیدن سوتین محکم (نه تنگ) و ماساژ دادن سینه ها قبل از شیر دادن است. ماساژ جاری شدن شیر را تسهیل می کند و مقداری از پری سینه خالی می شود. همچنین می توانید بر روی سینه های خود کمپرس گرم بگذارید. (برخی از خانم ها احساس می کنند گذاشتن کیسه ی یخ بهتر است به هر دو را امتحان کرده تا ببینید کدام یک اثر بهتری برایتان دارد.)

گاهی بعضی از مجاری شیر در سینه با زایده هایی مسدود می شود. در صورت بروز چنین چیزی، یک غدهی کوچک، سفت و قرمزرنگ درون سینه ی شما شکل می گیرد. ممکن است غده ملتهب باشد، ولی معمولا با تب یا درد طافت فرسا همراه نیست بهترین راه برای درمان مجرای مسدودشدهی سینه، خالی کردن کامل آن سینه پس از هر بار ش یر دادن است.

زمانی که نوزاد بیشتر گرسنه است، با همان سینه شروع کنید. در صورتی که نوزاد سینه را کاملا خالی نکرد، از یک شیردوش برای همان سمت استفاده کنید تا زمانی که شیر کاملا بیرون بیاید. همچنین، کمپرس گرم بر روی غده و ماساژ دادن با دست مؤثر است. از همه مهم تر آن است که به شیر دادن ادامه دهید.

در صورتی که غده بیش از چند روز باقی ماند، با پزشک خود تماس بگیرید تا از عدم ایجاد آبسه اطمینان یابید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد