راهکارهای مقابله با ام اس 


راهکارهای مقابله با ام اس 

راهکارهای مقابله با ام اس 

 

گفت و گو در باره این مسئله ی ناخوشایند

یکی از اولین موانعی که بر سر راه اعضای خانواده در این مورد وجود دارد این است که باید بفهمند چگونه به صورت راحت و صادقانه -- در مورد رخنه ی اماس به داخل زندگیشان، با یکدیگر صحبت کنند. کسی از ام اس نخواسته وارد زندگیاش شود و کسی هم ام اس  را دوست ندارد، پس همگی شما احتمالا از این موضوع غمگین، مضطرب یا حتی قدری از کل قضیه عصبانی هستید. ممکن است صحبت کردن در مورد این احساسات که حاوی بار عاطفی سنگینی است، دشوار باشد، به خصوص وقتی نگران این هستید که مطرح کردن موضوع، وضع را خراب تر کند و موجب آزردگی روحی فرد مورد علاقهتان گردد.

همچنین اعضای خانواده در مواجهه با یک مسئله ی ناخوشایند، دیدگاههای متفاوتی دارند. شاید شماحزاف و برون گرا باشید، درحالی که شریک زندگی شما فردی قوی، درون گرا و ساکت است. این روشهای متفاوت و گاه متضاد، مانع دیگری بر سر راه برقراری ارتباط میباشد. به همین خاطر، در فصل ۱۵ راهکارهایی برای شروع و ادامه ی گفتگو دربارهی این مسائل ناخوشایند، ارائه می شود.

انداختن زندگی روزمره روی غلتک

همان طوری که ممکن است توجه کرده باشید، علایم اماس، میتواند روال عادی زندگی روزمره را مختل کند. شاید متوجه شوید که نمی توانید بعضی کارها را به خوبی یا سرعت گذشته انجام بدهید و باید مسئولیت بعضی از آنها را به عهدهی دیگر اعضای خانواده بگذارید. اگر برنامه های شما و اعضای خانواده تان - به خصوص گردش و مسافرت - به خاطر علایم مزاحم یا وقوع یک حمله ی ناگهانی بیماری به هم میریزد، سری به فصل ۱۵ بزنید تا به ایدههای جالبی برای داشتن اوقاتی خوب دست یابید، همچنین در فصل ۲۳، ده توصیه ی مفید در مورد مسافرت خواهید یافت.

چون علایم ام اس  کاملاً غیرقابل پیش بینی هستند، جا دارد که نسبت به سابق خیلی انعطافپذیرتر s پوياتر باشید. هدف شما، به عنوان یک خانواده، باید این باشد که اماس به هیچ وجه نتواند و نباید خللی در برنامهها و اهدافتان ایجاد کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد