راهکارها متعدد در درمان ام اس


راهکارها متعدد در درمان ام اس

راهکارها متعدد در درمان ام اس

  

از همین امروز تصمیم بگیرید با مبارزات مقطعی و کوچک در مقابل این بیماری، آن را تحت کنترل درآورید. در این فصل با توضیح مختصری دربارهی راهکارهای مختلف درمانی توصیه شده توسط متخصصان ام اس ، به شما در رسیدن به این مهم کمک می کنیم. سپس نشان می دهیم که نحوه ی رسیدن به خواستههای مراقبتی واقع بینانه چگونه است و طرح و قالبی ملموس برای پایهریزی و انجام راهکارهای درمانی، ارائه میدهیم.

مهم این است که برای طرحریزی و اجرای یک برنامهی درمانی که از هر حیث مناسب شما باشد، با نورولوژیست و دیگر پزشکان تیم مراقبت بهداشتی تان همکاری نزدیک داشته باشید. اطلاعات موجود در این فصل برای رسیدن به این هدف، به یاری شما میآید.

تا همین اواخر، هیچ درمانی برای مبتلایان به ام اس وجود نداشت. به بیمارانی که اماس آنان تشخیص داده می شد، فقط میگفتند به خانه بروید و طرز زندگی کردن و کنار آمدن با این بیماری را بیاموزید. استاد بزرگ ما دکتر لابه شاینبرگ - که به عقیده ی خیلی ها پدر مراقبت جامع ام اس است - از آن دوران تأسفبار تحت عنوان «تشخیص و خداحافظ یاد می کند.

خوشبختانه، دنیای مراقبت از ام اس از آن تاریخ تا امروز مسیری طولانی را طی کرده است. امروزه راهکارهای درمان ام اس به پنج دسته ی اصلی تقسیم می شود (به نوعی شبیه منوی رستوران که قیمت هرچیز جداگانه ذکر شده) در مباحث بعدی راجع به آنها صحبت خواهیم کرد. وقتی شما و تیم مراقبت بهداشتی تان مشغول درمان بیماریتان هستید، در حقیقت در حال اجرای بعضی یا تمام این راهکارها می باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد