راهکار های حصول اطمینان از مصرف هوشمندانه ی منابع انرژی خانواده ی بیمار ام اسی


راهکار های حصول اطمینان از مصرف هوشمندانه ی منابع انرژی خانواده ی بیمار ام اسی

راهکار های حصول اطمینان از مصرف هوشمندانه ی منابع انرژی خانواده ی بیمار ام اسی

 

در اینجا برای حصول اطمینان از مصرف هوشمندانه ی منابع انرژی خانواده، به ذکر چند راهکار میپردازیم:

*. روی چیزی تمرکز کنید که بیشترین اهمیت را دارد. کلید معما در این نهفته است که دریابید شما- به تنهایی یا به صورت گروهی - میخواهید منابع انرژی و وقتتان را کجا صرف کنید. سپس باید اجازه بدهید آن اولویتها، راهنمایی برای اهداف و برنامه هایتان باشد

* اطمینان حاصل کنید چیدمان خانه به نحوی باشد که حداکثر امکان دسترسی به وسایل مختلف، ایمنی و سهولت کاربرد آنها فراهم گردد. وجود چنین حالتی فرد مبتلا به ام اسی را قادر میسازد تحرک و نقل و انتقالشی، ایمن و مستقل از دیگران صورت گیرد و در همان حال همه ی شماها هم به میزان زیادی در وقت و انرژی صرفهجویی می کنید.

یک کاردرمانگر می تواند توصیه هایی در زمینه ی طراحی محیط به شما ارائه دهد و بعد از اینکه شما، خانه را طبق سلیقه ی خود مرتب کردید، از یاد نبرید که گذاشتن اشیا سر جای خودشان، یعنی جستجوی کمتر و مرتب کردن کمتر باشد، چه سیر و سیاحت خانوادگی، چه یک برنامه ی مربوط به امور خانه، یا یک دور هم جمع شدن در تعطیلات، برای آن وقت بگذارید و کارها را به نحو احسن انجام دهید. این کار باعث می شود همه ی شما در درازمدت بتوانید مقادیر زیادی وقت و انرژی ذخیره کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد