راهکار های  مهار بیماری ام اس


راهکار های  مهار بیماری ام اس

راهکار های  مهار بیماری ام اس

 

* مهار عودها (حمله های بیماری یا دورههای وخامت حال بیمار): اگر لازم باشد میتوان با استفاده از کورتیکواستروئیدها با عودها مقابله کرد. اگرچه کورتیکواستروئیدها فاقد اثر درازمدت روی بیماری است، ولی در کاهش التهاب مؤثر بوده و باعث میشود حمله سریع تر پایان یابد. موقعی که دچار حمله می شوید، شما و پزشکتان هستید که تشخیص می دهید آیا علایم به اندازهای زندگی روزمره ی شما را تحت تأثیر قرار میدهد که نیاز به درمان باشد یا خیر.

*درمان علایم: شما و تیم مراقب بهداشتی تان، برای درمان هرچه بهتر علایم بیماریتان ارتباط نزدیکی خواهید داشت .لازمهی درمان مؤثر علایم بیماری یک همکاری همه جانبه است -- در این همکاری  نقش شما، نقشی کلیدی است. شما باید علایم را به درستی بازگو کنید، برنامهای درمان را تا پایان تعقیب کنید، روی نوع درمانی که در حال انجام است، تأثیرگذار باشید، نه اینکه خود به تنهایی در این مورد تصمیم گیری کنید. و به یاد داشته باشید که پابه پای تغییر در نوع علایم بیماری، برنامه ی درماني آن نیز عوض خواهد شد.

* همکاری با تیم بازپروری: وظیفه ی تیم بازپروری در قبال شما درست همانند مکانیکهایی است که اتوموبیلشان را تنظیم و آماده می کنند.

فیزیوتراپها و کاردرمانگرها میتوانند در هر کاری که باعث راحتی و ایمنی شما شود یا از بروز عوارض نامطلوب جلوگیری کند، به شما کمک کنند. این افراد در هر  زمینهای، از رفع مشکلات راه رفتن، بینایی و نگهداشتن اشیا گرفته، تا هربا مورد دیگری که دچار مشکل باشید، خبره هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد