راه تشخیص پارگی تاندون آشیل چیست..؟؟


راه تشخیص پارگی تاندون آشیل چیست..؟؟

راه تشخیص پارگی تاندون آشیل چیست..؟؟

  با کمال تعجب، پارگی تاندون آشیل در بسیاری از موارد تشخیص داده نمی شود و علایم مربوطه به آن به اشتباه به یک ضرب دیدگی و یا پارگی تاندون پلانتاریس ربط داده می شود. این پارگی معمولاً به طور کامل رخ میدهد. محل شایع پارگی حدود ۵ سانتیمتر بالای محل اتصال تاندون به استخوان میباشد.در صورتی که درمان خاصی برای این عارضه صورت نگیرد، تاندون پاره شده خودبخود جوش میخورد امّا باعث بیشتر ترشدن طول آن میگردد. معمولاً هنگام دویدن و یا پریدن بیمار احساس درد شدیدی در پشت قوزک پا میکند. بیمار قادر به راه رفتن می باشد امّا می لنگد. در معاینه در محل پارگی تندرنس وجود دارد، معمولاً به علت تجمع خون و یا ادم در اطراف موضع پارگی بیمار دچار تورم موضعی خواهد شد. اگر مسیر تاندون از روی پوست لمس شود، محل پارگی را به شکل یک «gap» احساس خواهیم کرد. به خاطر پارگی تاندون، قدرت فلکسیون پلانتار کاهش قابل ملاحظه ای مییابد امّا به طور کامل از بین نمیرود. تست تشخیصی پایه ای و اساسی در این آسیب، بلندشدن روی پنجه پا در سمت مبتلا می باشد. در صورت پارگی تاندون انجام این کار برای بیمار غیرممکن خواهد بود. درمان غیرجراحی (که اکثرا ترجیح داده میشود) شامل بی حرکتی پا به وسیله گچ برای ۵ هفته می باشد (پا در مختصری اکینوس قرار میگیرد) درمان جراحی با بخیه غیرقابل جذب صورت میگیرد که بعد از آن پا باید در حدود ۶ هفته در گچ باشد. فیزیوتراپی برای برگشت کامل قدرت عضلات پشت ساق در هر دو روش ضروری است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد