راه حلی برای درمان سرگیجه (Vertigo)


راه حلی برای درمان سرگیجه (Vertigo)

راه حلی برای درمان سرگیجه (Vertigo)

  سرگیجه حقیقی وضعیتی است که فرد مبتلا علاوه بر احساسی سبکی درسر، احساس می کند که خود یا اجسام و محیط اطرافش در حال چرخیدن میباشند، در حالیکه در سرگیجه کاذب (Dizziness) فرد تنها از سبکی سر، حالت غش و یا سیاهی رفتن چشم در حالت ایستاده شکایت دارد. مشکلات مخچه، چشم و گوش داخلی و حتی پاره از اختلالات گوارشی میتوانند ایجاد کننده سرگیجه حقیقی باشند، در حالی که در سرگیجه کاذب اغلب نرسیدن موقتی خون کافی به مغز عامل آن میباشد. درمان در وهلهٔ اول نوشیدن بیشتر مایعات، استراحتی در حالت درازکش میباشد. و در مواردی که مشکل ادامه یابد و یا مرتب تکرار شود درمان داروئی و بررسی ساختمان های گوش داخلی و سیستم عصبی در نظر گرفته می شود.اغلب داروهای آنتی هیستامین مانند دیمن هیدرینات و سیناریزین و یا فنوتیازینها مانند تی اتیل پرازین مصرف می‌شوند. اما این داروها با تأثیر برهسته‌های دهلیزی در مغز وکاهش عملکرد ان مهمترین فاکتور ریکاوری سرگیجه یعنی dynamic compensationnرا از بین برده وبهبود سرگیجه خصوصاً در حالت حرکت را به تأخیر انداخته و متوقف می‌کنند. روش جدید وموثرتر توانبخشی سرگیجه یا VRT است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد