راه درمان بیماری مجرای شریانی باز (Patent ductus arteriosus) (P.D.A)چیست…؟؟


راه درمان  بیماری مجرای شریانی باز  (Patent ductus arteriosus) (P.D.A)چیست…؟؟

راه درمان  بیماری مجرای شریانی باز  (Patent ductus arteriosus) (P.D.A)چیست...؟؟

 

در دوران جنینی نحوه گردش خون در قلب با زمان بعد از تولد تا حدی متفاوت است. یکی از این تفاوت ها وجود مجرائی است بین شریان ریوی چپ و آئورت که بعد از تولد در مدت چند روز این مجرا بسته میشود.  باز ماندن آن در بعضی از نوزادان به عنوان یک نقص مادرزادی محسوب میشود و برای آنها پارهای مشکلات را ایجاد می کند. سیانوز، اختلال در رشد طبیعی کودک و عفونت های تنفسی از عوارض آن میباشند. درمان با مصرف ایند و متاسین یا عمل جراحی ممکن است.مجرای شریانی باز (انگلیسی: Patent ductus arteriosus) یکی از بیماریهای مادرزادی قلب است.مجرای شریانی، مسیری است که در دوران جنینی شریان ریوی چپ را به آئورت نزولی ارتباط می‌دهد. این مجرا در نوزادان طی چند دقیقه تا چند روز پس از تولد بسته می‌شود. گاه (به خصوص در نوزادان زودرس) این مجرا پس از تولد بسته نمی‌شود که آن را مجرای شریانی باز می‌نامند.بازماندن مجرای شریانی اجازه می‌دهد که خون غنی از اکسیژن آئورت با خون کم اکسیژن شریان ریوی مخلوط شوند لذا هم فشار خون شریان‌های ریه افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تحمیل کار بیشتر بر قلب می‌تواند قلب را خسته کند.

درمان

اگر نوزادی دچار PDA باشد ولی قلب دارای کارکرد طبیعی است، امکان نادیده انگاشتن این نقص وجود دارد گاه بتدریج این مشکل از بین می‌رود. اما در بعضی نوزادان، درمان (با جراحی باز یا بسته)، جهت بستن این مسیر، اجتناب ناپذیر است.PDA معمولاً بعد از۴ ماهگی از طریق کاتتریسم و آنژیوگرافی و با استفاده از وسایل مختلف مانند کویل و آمپلاتزر بسته می‌شود.امروزه یکی از روش‌های جراحی مجرای شریانی باز روش ویدئو توراکوسکپی (بدون انجام توراکوتومی) است. در این روش با استفاده ازبیهوشی عمومی و ایجاد سه سوراخ پنج میلی‌متری در دیواره همی توراکس چپ برای وارد کردن ابزار و وسایل مخصوص این روش، مجرای شریانی مشخص شده و توسط دو کلیپس تیتانیوم به طور کامل بسته می‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد