راه درمان بیماری های پوستی با گیاه خر زهره (Nerium oleandera)


راه درمان بیماری های پوستی با گیاه خر زهره (Nerium oleandera)

راه درمان بیماری های پوستی با گیاه خر زهره (Nerium oleandera)

خر زهره (Nerium oleandera)

اسامی عمومی دیگر: دفلی، سم الجار، تفله، تفلیjbv-ghنامهای علمی دیگر :  (Nerium oleandera) نام خانواده: خانواده خرزهره (Apocynaceae) نوع گیاه: درختچه. قسمت مورد استفاده: برگ. مواد متشکله موثر: اولئاندرین، پزوتوکورارین، رزین، تانن، روزاژتین، نری ئین، تری پانتین، کورنرین، فولینرین. خواص درمانی: برگ خرزهره را به عنوان مقوی قلب و عطسه آور به کار برده و در استعمال خارجی جهت مداوای جرب، کملی، سودا و بیماریهای پوستی مورد استفاده قرار میدهند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: برگ خرزهره را به صورت ضماد جهت بازکردن آماسهای سخت، درمان جرب، خارشی، پوسته پوسته شدن پوست، درد پشت و زانو مورد استفاده قرار میدهند. مقدار و دستور مصرف: عصارهٔ هیدروالکلی برگ به صورت حبهای ۰/۰۵ گرمی به مقدار ۲ تا ۷ حب در روز.  عوارض جانبی و سمیت: این گیاه جزو گیاهان سمی محسوب شده و مصرف بیش از دوز تعیین شدهٔ آن  مسموم کننده می باشد.موارد عدم استعمال: مصرف این دارد در دوران حاملگی و شیردهی توصیه نمی شود.yuitty jkh

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد