راه درمان پارگی تاندون اشیل چیست..؟


راه درمان پارگی تاندون اشیل چیست..؟

راه درمان پارگی تاندون اشیل چیست..؟

  در اغلب موارد، پارگی کامل است و معمولاً محل آن ۵ سانتیمتر بالاتر از محل اتصال تاندون میباشد. در صورت عدم درمان، ترمیم صورت میگیرد امّا باعث «طولانی تر» شدن تاندون میگردد. معمولاً بیمار متعاقب دویدن یا پریدن احساس دردی ناگهانی در پشت قوزک پا میکند.بیمار می تواند راه برود امّا می لنگد. در معاینه، در محل پارگی تندرنس وجود دارد و در مسیر تاندون یک نقص (gap) احساس می شود. در اطراف تاندون ادم دیده می شود. قدرت پلانتار فلکسیون کاهش مییابد اما به علت عمل سایر عضلات از بین نمیرود. مهمترین تست برای تشخیص این است که از بیمار بخواهیم پاشنه پای طرف مبتلا را از زمین بلند کند. در پارگی تاندون این کار عملی نیست در صورتی که پارگی در افراد مسن یا غیرفعال رخ دهد و یا از پارگی بیش از ۴ هفته گذشته باشد بهتر است از درمان کنزرواتیو به صورت گچ پا برای ۶ هفته در حالت اکوئینوس(equinus) متوسط استفاده شود. در افراد فعال و جوان و یا ورزشکاران بهتر است از ترمیم جراحی به وسیله بخیه های فلزی (استفاده از Silk ممنوع) استفاده گردد. بعد از جراحی برای ۲ هفته ازگچ بلند (زانو در فلکسیون ۹۰ و پلانتار فلکسیون مختصر) و بعد از آن برای ۴ هفته از گچ زیر زانو استفاده می شود. در کشش عضلات کافی" درد ناگهانی در کاف وجود دارد. معمولاً محل تندرنس بالاتر از پارگی آشیل است و gap وجود ندارد و بیمار قادر به بالا اوردن پاشنه طرف پای مبتلا هست. این حالت به درمان خاصی احتیاج ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد