راه های اطلاع از پوسیدگی دندان 


راه های اطلاع از پوسیدگی دندان 

راه های اطلاع از پوسیدگی دندان 

 

کشف نیاز هم از طرق مختلف از جمله افزایش سطح آگاهی های عمومی یا هنگام معاینه و یا در اثر بروز علائم یک بیماری صورت می گیرد.

به عنوان مثال فردی که یک یا چند دندان پوسیده در دهان دارد، ممکن است خودش آگاه نباشد و لذا به دنبال درمان هم نمیرود. آگاهی به وجود این پوسیدگیها به یکی از طرق زیر برای بیمار حاصل می شود:

  • برای معاینه سلامت دندانهای خود نزد دندانپزشک میرود.
  • با آگاهی از علائم پوسیدگی خودش متوجه آن میگردد.
  • دندان درد میگیرد و بیمار برای معالجه دندان به دندانپزشک مراجعه می کند.

باید دانست بهترین حالت کشف نیاز ارتقاء آگاهی است و بدترین حالت آن بروز بیماری است. با توجه به مطالب فوق ضرورت دانستن بیشتر از سلامت دهان و دندان کاملاً آشکار است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد