راه های ایجاد تغییرات  در ام اس  


راه های ایجاد تغییرات  در ام اس  

راه های ایجاد تغييرات  در ام اس  

 

اکنون زمان آرمان گرایی دیوانه وار نیست (آرمانگرا، بله، اما دیوانه وار خیر). دادن پاسخ های صادقانه به پرسشها کمک میکند تا هرکاری که لازم است انجام دهید، تا هر زمانی که مایل و قادر به انجام کار باشید، به صورت سودمندی در کارتان باقی   بمانید.

صادق بودن با خود همچنین کمک میکند در صورتی که وضعیت شغلی تان دستخوش فراز و نشیب شد، به صورت مؤثری در مورد آن برنامه ریزی نمایید آینده چه به ارمغان می آورد ؟

با در نظر گرفتن فرایند برنامهریزی، تا الان باید وضعیت کنونی تان را مشخص کرده باشید اکنون زمان آنست که گوی جادویی از کیسه بیرون بیاوریم۔ با شما قادر به پیشگویی آینده نیستید، اما میتوانید بعضی از تغییرات و چالشهای   آینده را پیشبینی کنید و پیشبینی این تغییرات می تواند کمک کند تا بر زندگی تان .تسلط داشته باشید زندگی زندگی - با یا بدون ام اس - پر از تغییرات است - بعضی از این تغییرات نسبت   به بقیه معمول تر است.

ازدواج، تشکیل خانواده، نقل مکان به خاطر شغل جدید، مراقبت از والدین مسن، طلاق و بازگشت به درس و تحصیل به منظور کسب مدرک در خود را پایهریزی می کنید، باید اینگونه تغییرات را مد نظر قرار دهید و فکر کنید اما چگونه ام استان با آن همخوانی پیدا می کند. به عنوان مثال، آیا تغییراتی هست - او همچون ادامه ی تحصیل یا بچهدار شدن - که به علت پیشرفت بیماری تان بخواهید آنها را جلو بیندازید؟ یا به خاطر اینکه شاید شما قادر نباشید تا موقع مقتضی به کار ادامه دهید، آیا لازم است شریک زندگی تان خط سیر برنامهریزی شدهاش را تغییر دهد؟

تغييرات  در ام اس  

در این کتاب در مورد اینکه ام اس تا چه حد می تواند غیرقابل پیش بینی باشد، بسیار گفته ایم. به هر تقدیر، بخش مهمی از یک برنامهریزی خوب، فکر کردن درباره ی تغییرات احتمالی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد