راه های تامین سلامت روانی کودکان کدام است؟


راه های تامین سلامت روانی کودکان کدام است؟

 راههای تامین سلامت روانی کودکان کدام است؟

۱- به بچه ها احساس امنیت بدهید.۲- به بچه ها عشق بورزید.۳- آنها را بفهمید.۴- گاهی خود را به جای بچه ها بگذارید.۵- از خود بپرسید که علت شیطنت و ناراحتیهای بچه هایتان چه چیزی می باشد۶- سعی نمایید پی به اشتباه خود ببرید.۷- نوع شخصیت کودک خود را کشف نمایید.۸- از فرزندان خود اطاعت و انضباط طلب نمایید.۹- مسایل جنسی بچه ها را برایشان روشن نمایید.۱۰- کودکانتان را همواره تشویق نمایید.۱۱ - از مسخره کردن بچه ها جدا خودداری نمایید.۱۲- با بچه ها خنده رو باشید.۱۳- وقتی که عصبانی می شوید بچه هایتان را به باد کتک نگیرید.۱۴- بچه هایتان را تهدید نکنید.۱۵- از همسایه برای رفع مشکلات بچه هایتان چارهجویی ننمایید.۱۶- به سوالات فرزندانتان جواب درست بدهید.۱۷- در مورد عملیات جراحی مشکل در حضور فرزندانتان صحبت نکنید.۱۸- بچه ها را با یکدیگر مقایسه ننمایید.۱۹- وقتی که بچه از شما سوال می کند، از سوالهای او نهراسید.۲۰- هرچه بیشتر امنیت نثار کودکانتان سازید.

 آیا صحبت با کودک لازم است؟

صحبت کردن با کودک چند ماهه را کاری بیهوده تلقی نکنید. هر چقدر بیشتر با او صحبت نمایید رشد تکلم و گویایی وی افزایش مییابد. به کودک خود اطمینان دهید اگرچه در کنار او نمیخوابید اما همیشه مراقب او هستید و در .صورتی که مسئله ای او را ناراحت کرد، به شما اطلاع بدهد

آیا تشویق برای کودک ها لازم است؟

تشویق و تعریف، معجزه می کند. خرده گیری زیاد باعث می شود که بچه بیش از حد، خودنگر شده و از خطرهایی بترسد که ممکن است به موفقیت منتهی شود. ستودن، هم عمل خوب و هم بدی است. پدرها و مادرها از طریق انتقاد زیاد، دست به کار مفیدی میزنند ولی باید دانست که به این ترتیب، تحسین به صورت مبهمی درمیآید، مانند این که گفته شود: روی دست تو بچه نیامده است .چنین سخن هایی نور گذرایی به وجود میآورند که محو می شود. پس دقت کنید و به جای گفتن «تو خیلی پردل و جسوری» بگویید «آفرین به تو که بعد از افتادن از دوچرخه، دوباره سوارش شدی!». همه ما، رگ خواب مخصوصی داریم که وقتی کار مهمی می کنیم و انسان های دیگر از ما تعریف و تمجید میکنند، خوشمان می آید.به عنوان یک مادر ممکن است بهتر از هر کسی بدانید که چه چیزی برای فرزندتان مهم است. شاید موسیقی، ورزشی یا یکی از کلاسهایش، اگر نمیدانید، پرسیدن اشکال ندارد. در آخر باید گفته شود که چون بچه ها در زمان معینی مطلب های فراوان فرامی گیرند، پس تحسین را مختصر ولی به دفعههای بیشتر بر زبان آورید. صد و یک جلسه ستایش، خیلی مؤثرتر از یک دقیقه تعریفی است که در یک زمان صورت میگیرد.

چه برنامه هایی برای شاد نمودن کودک لازم است؟

در برنامه های کودک، چیزهایی بگنجانید که میدانید او را خوشحال میکند. نگران نباشید زیرا لازم نیست که عروسک خاص یا ماشین گرانقیمتی را برای کودک بخرید تا او را شاد کنید. این شادی می تواند همراه شدن با او هنگام بازی کردن، مرتب کردن وسایل خانه با یکدیگر یا رفتن به پارک باشد. چیزی که کودک بتواند به امید آن روزش را سپری کند و به یاد آن شب خوشی را بگذراند.

آیا لازم است قدردانی را به کودک یاد بدهیم؟

خریدن هر چه که کودک میخواهد او را خوشبخت و راضی نخواهد کرد. مطمئن باشید تنها نتیجه این عمل به بار آمدن کودکی زیاده خواه است. به او بیاموزید که برای چیزهایی که دارد سپاسگزار باشد. به کودک یاد بدهید که چطور از اسباب بازیهایش استفاده و چطور با آنها بازی کند. برای او توضیح دهید که نیازی نیست هر چه را که دوستانش دارند، او هم داشته باشد. به کودک خود بفهمانید که برای آن چه دارد، ارزش قائل شود و حسرت آن چه را که ندارد، .نخورد

کودک های بیش فعال کدامند؟

شاید بسیاری از شما، کودکی را دیده باشید که در مجالس و مهمانی ها یک جا بند نمی شود، مرتب به قول معروف از در و دیوار بالا می رود، همه چیز را به هم میریزد، وسط صحبت انسانهای دیگر می پرد و در حقیقت بمبی از انرژی است. مادر چنین کودکی شکایت میکند که بچه او پرحرف، کم خواب، دچار حواس پرتی (گاهی زمین می خورد) می باشد، هیچ کاری را تمام نمی کند، پای تلویزیون بند نمی شود و .... . در این شرایط حتما با پزشک معالج کودک مشورت نمایید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد