راه های تقویت درد زایمان توسط پزشک


راه های تقویت درد زایمان توسط پزشک

راه های تقویت درد زایمان توسط پزشک

 

تقویت درد زایمان

دکترها برای تقویت درد زایمان موجود نیز می توانند از اکسی توکسین استفاده کنند. در صورتی که انقباضات شما کافی نباشد یا زمان درد زایمان به صورت غیرمعمول طولانی شده باشد، ممکن است پزشکتان برای پیش بردن کارها از اکسیتوکسین استفاده کند.

مجددا، می گوییم انقباضاتی که در نتیجه ی این تقویت به وجود می آید شدیدتر یا دردناک تر از انقباضاتی نیست که در طول درد طبیعی به وجود می آید. به تصویر درست: مراحل و ویژگی های درد زایمان درد زایمان هر زنی، به نوعی، منحصر به فرد است. تجربه ی شخصی هر خانمی از هر بارداری تا بارداری دیگر او می تواند متفاوت باشد.

کسی که نوزادان را به دنیا می آورد به خوبی می داند درد زایمان همیشه می تواند شما را غافلگیر کند. ما در مقام پزشک، ممکن است از خانمی انتظار داشته باشیم به سرعت زایمان کند، ولی متوجه شویم دردش ساعتها طول می کشد، و آن دسته از خانم هایی که فکر می کنیم دردشان ساعت های مدیدی طول می کشد، ممکن است زایمان سریعی داشته باشند. با وجود این، در اکثریت خانم های باردار، درد زایمان با الگوی قابل پیش بینی ای پیش می رود.

درد زایمان به میزان نسبتا استانداردی، به راحتی در طول مراحل قابل تشخیصی طی میشود پزشک می تواند میزان پیشرفت درد شما را هر چند ساعت یک بار با انجام معاینه ی داخلی دنبال کند. میزان پیشرفت درد شما با میزان سرعت باز شدن دهانه ی رحمتان و میزان راحت پایین آمدن جنین از لگن و مجرای تولد اندازه گیری می شود. با ترسیم باز ش دن دهانه ی رحم و موقعیت جنین (به بخش «تشخیص درد زایمان کاذب از درد زایمان واقعی»، پیشتر در این فصل رجوع کنید بر روی یک نمودار، پزشک پیشرفت درد را به طور عینی اندازه گیری می کند. ممکن است پزشک میزان پیشرفت درد شما را با استفاده از نمودار مخصوصی که منحنی درد گفته میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد