راه های حفظ سلامت دهان و دندان ها


راه های حفظ سلامت دهان و دندان ها

راه های حفظ سلامت دهان و دندان ها

 

در تعریفی که از پوسیدگی و بیماریهای لثه میشود، همواره به این نکته اشاره می شود که پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه در اثر فعالیت میکروبها ایجاد می شوند و قابل پیشگیری هستند. یعنی می توان از بروز این بیماریها پیشگیری نمود.

انسان نباید هیچگاه گناه سهل انگاری و غفلت خود را از حفظ سلامت دندانهای خود به گردن ارث، مشغله، گرفتاری و علل دیگر بیندازد. هر کس دندان پوسیده، پرشده با کشیده ای دارد، مقصر خود اوست.

با این مقدمه می توان به خوبی به اهمیت بهداشت دهان و دندان پی ببرد.

اصولا پیشگیری همیشه امری همگانی تر، ارزانتر، سهل الوصول تر و ا ساده تر است. دستیابی به سلامت کامل بدن از جمله سلامت دهان و دندانها تنها از راه رعایت نکات بهداشتی، میسر است. دستیابی به بهداشت بسیارآسانتر و کم خرج تر از درمان است و هر فردی حتی بی بضاعت نیز امیتواند با زدن مسواک بطور مرتب و درست سالها از نعمت سلامت دندانها برخوردار باشد.

شاید در میان ادیان الهی هیچیک به اندازه دین مبین اسلام به امر بهداشت و سلامت انسانها نپرداخته است؛ فرمایش پیامبر اسلام (ص) که "نظافت و پاکیزگی نشانه ایمان است، خود گواهی بر این مدعاست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد