راه های خوشبو کردن بدن…


راه های خوشبو کردن بدن…

راه های خوشبو کردن بدن...

 

 چگونه بوی خوش عطر را بادوامتر کنیم؟

 ۱- خوشبوکننده های بدن را به ترتیب زیر استعمال کنید. ابتدا ژل خوشبوکنندهٔ حمام را بزنید، و بعد لوسیون خوشبوکنندهٔ بدن را وقتی که پوست کمی مرطوب است استفاده کنید.

 ۲- عطر را به گرمترین جای بدن بزنید(جایی که نبصتان میزند) مانند پشت گوشها، بین سینه ها و زیر بغل و پشت زانوها، چون این قسمتها از خود تولید گرما می کنند. و این گرمی سبب می شود که بوی عطر تا مدتی حفظ شود. توصیه: کمی و ازلین روی قسمتهایی که عطر میزنید، بمالید. مایع عطر به وازلین میچسبد.

لباستان را بابوی عطر معطر کنید.

اگر می خواهید لباسهایتان بخصوص لباسهای زیر و جوراب ها خوشبو شوند، چند قطره عطر به آبی که این لباسها را می شوید اضافه کنید. این کار نه تنها لباسهای شما را خوشبو می کند، بلکه سبب خوشبو شدن بدنتان می شود.

مدت زمان پایداری بوی عطر

 اسپری بدن ۱ الی ۲

ساعت ژل خوشبوکننده حمام ۲ ساعت

 کالوژن Cologne ۳ ساعت

اسپری خوشبوکنندهٔ توالت ۳ الی ۴ ساعت

 اسپری یا خوشبوکنندهٔ مواد ۴ ساعت

 لوسيون بدن ۴ الی ۵ ساعت

 کرم خوشبوکنندهٔ بدن ۵ ساعت

 عطر ۴ الی ۵ ساعت

چگونه بوی عطری که به بدن میزنیم ملایم باشد؟وقتی می خواهید بوی عطری که به خودتان میزنید خیلی ملایم استشمام شود، ابتدا عطر را در هوا بزنید و سپس از میان همان تودهٔ هوا رد شوید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد