راه های درمانی و بهداشتی سفید کردن دندان


راه های درمانی و بهداشتی سفید کردن دندان

راه های درمانی و بهداشتی سفید کردن دندان

 

 در سایر موارد فوق می توان با استفاده از روشهای مختلف مانند ترمیم دندان، روکش کردن آن و یا سفید نمودن آن رنگ آن را اصلاح نمود. سفید کردن سابقه زیادی دارد.

از گذشته های دور انسانها برای سفید کردن دندانهای خود روشهای مختلفی را بکار میبردهاند. هم اکنون روشی که معمولاً بکار برده میشود، استفاده از آب اکسیژنه رقیق شده می باشد (البته این کار فقط بوسیله دندانپزشک انجام می شود). آب اکسیژنه با آزاد کردن اکسیژن باعث اکسید شدن رنگدانه های موجود در مینا و عاج گردیده و منجر به سفید شدن دندانها می گردد.

البته باید توجه داشت که سفید کردن دندانها برای کودکان و زنان باردار نباید صورت گیرد. ژاله سفیدرنگی نیز وجود دارد که با تجویز دندانپزشک می توان در خانه روی دندانها مالید و بدین ترتیب دندانها را سفید نمود.

عیب سفید کردن دندانها با این روشها عود رنگ دندانهاست و لذا چنین دندانهایی نیاز به سفید کردن مکرر دارند. تاکنون روشی که بتوان دندانهای تغییر رنگ یافته را برای همیشه سفید کرد، پیشنهاد نشده است ولی برخی از روشهای سفید کردن می تواند تا مدتها دوام بیشتری داشته باشد. امروزه دندانپزشکی زیبایی با روشهای جدیدی به عرصه آمده که غالباً نیازی به سفید کردن دندانها نمی باشد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد