راه های درمان آبسه های پروستاتی چیست…؟؟


راه های درمان آبسه های پروستاتی چیست…؟؟

راه های درمان آبسه های پروستاتی چیست...؟؟

 

آبسه های پروستاتی

آبسه های پروستاتی اغلب عارضه پروستاتیت حاد  باکتریال و معمولاً ناشی از Ecoli میباشد. چنانچه پاسخ اولیه به درمان در پروستاتیت حاد باکتریال مناسب بوده و آبسه های پروستاتی، اغلب عارضه پروستاتیت حاد باکتریال مناسب بوده سپس علائم مجددا ظاهر شود، آبسه باید مورد شک قرار   گیرد در معاینه با  دی ار ای ممکن است تموج روی پروستات وجود داشته باشد. درمان شامل تخلیه آبسه زیر راهنمای CT یا سونوگرافی از راه رکتوم و در صورت عدم پاسخ درمان جراحی همراه با مصرف آنتیبیوتیک است.
اگر برای پروستاتیت حاد درمان مناسب صورت نگیرد می تواند منجر به آبسه پروستات شود.
 به این حالت مرضی پروستاتیت گفته می شود، پروستاتیت از عفونت باکتریایی ناشی می شود و معمولا با عفونت مثانه و مجاری ادرار همراه است و بر اساس عوامل بوجود آورده آن می تواند حاد یا مزمن باشد.
پروستاتیت حاد و پروستاتیت مزمن به بیان دیگر گاهی یک بیمار به پروستاتیت حاد و گاهی به پروستاتیت مزمن مبتلا می شود.پروستاتیت مزمن خود در تقسیم بندی های دیگر به زیر گروه های متفاوت تقسیم می شود که حالاتی مثل پروستاتیت ناشی از سل و… را شامل می شود.آبسه پروستاتدر حالاتی خاص مثل افرادی که دیابت دارند یا دارای ضعف سیستم ایمنی می باشند اگر برای پروستاتیت حاد درمان مناسب صورت نگیرد می تواند منجر به آبسه پروستات شود که یکی دیگر از بیماریهای درگیر کننده پروستات می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد