راه های درمان پیلونفریت آمفیزماتو…


راه های درمان پیلونفریت آمفیزماتو…

راه های درمان پیلونفریت آمفیزماتو... 

پیلونفریت آمفیزماتو

این حالت یک عفونت کلیوی نکروزان است که ویژگی آن وجود گاز داخل پارانشیم کلیه یا بافت اطراف آن می باشد. ۹۰-۸۰٪ بیماران، دیابت و باقیمانده بیماران، انسداد سیستم ادراری به وسیله سنگ یا نکروز پاپی دارند. شایعترین ارگانیسم ایجادکننده، Ecoli و بعد از آن کلبسیلا است. ۱۰٪ بیماران عفونت پلی میکروبیال داشته و عفونت با گونه های کلستریدیوم تقریبا هرگز دیده نشده است.

یافته های بالینی بیماران به طور مشخص به صورت پیلونفریت حاد و شدیدی که به درمان اولیه آنتیبیوتیکی پاسخ نمی دهند تظاهر میکنند. تریاد کلاسیک تب، درد پهلو و استفراغ توصیف شده است. پنوماتوری (چنانچه گاز به داخل سیستم جمع کننده راه پیدا کند)، کشت های مثبت ادراری و کشت مثبت خون در ۳۰-۱۰۰٪ بیماران دیده شده است. کراتینین بالای سرم، ترمبوسیتوپنی شدید (احتمالاً ناشی از DIC) و هماتوری نشان دهنده وخامت اوضاع میباشد. تشخیص به وسیله بررسی های رادیولوژیک داده میشود. در گرافی ساده شکم سایه های لکه لکه گاز روی کلیه یا هلال گاز روی قطب فوقانی شکم دیده می شوند. گاز می تواند همچنین به فضای رتروپریتوئال نفوذ کند

CT بدون کنتراست دارای حساسیت بسیار زیاد برای مختل کلیه در این بیماران CT با کنتراست و IVU نباید به .کار رود

انواع پیلو نفریت امفیزماتو

نوع I: شامل نکروز کلیه، عدم وجود مایع دور کلیوی در CT یا عدم حضور لکه لکه گاز

نوع II: شامل وجود مایع در کلیه یا اطراف آن، طرح حبابدار گاز یا وجود هوا در سیستم جمع کننده. پیش آگهی بیماران نوع I بدتر است. 

برخورد درمانی

درمان شامل مایعات داخل وریدی و آنتیبیوتیک های وسیع الطیف به صورت وریدی، کنترل دقیق گلوکز خون (در بیماران دیابتی) و برطرف ساختن سریع انسداد می باشد مرگ و میر در این بیماری بالاست (۷۱٪ در بیمارانی که درمان طبی گرفته اند، ۲۹٪ در بیمارانی که جراحی شدهاند و به طور کلی ۳۸٪). روش های جراحی شامل تخلیه از راه پوست و نفرکتومی (در بیمارانی که در اسکن کلیه پرفیوژن ..ندارند) میباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد