راه های ضدعفونی کردن شیشه شیر نوزاد


راه های ضدعفونی کردن شیشه شیر نوزاد

راه های ضدعفونی کردن شیشه شیر نوزاد

 

شیر دادن به نوزاد با شیشه ی شیر شاید مادر، مادربزرگ، یا هریک از دوستان شما از روی خیرخواهی به شما بگویند با جوشاندن شیشه های شیر آنها را استریل کنید. ولی ما و اکثر متخصصان اطفال - فکر می کنیم این اقدام غیرضروری است.

مادری که خودش شیر می دهد، مجبور به جوشاندن نوک سینه هایش نیست؟ بسیاری از والدین گرم کردن بطری های شیر نوزاد خود را انتخاب می کنند، ولی حرارت دادن ضرورتی ندارد. میتوانید گرم کردن شیشه ی شیر را به طرق مختلفی انجام بدهید. می توانید بطری را در یک ظرف آب داغ قرار داده یا از یک بطری گرم کن استفاده کنید. اگر برای گرم کردن شیشه ی شیر نوزاد خود از مایکروویو استفاده می کنید، مراقب باشید.

ممکن است شیر به طور یکسان گرم نشود، و بعضی از قسمت های آن برای نوزاد بسیار داغ باشد. به هر حال، اگر بعد از گرم کردن شیشه را تکان دهید، شاید حرارت آن یکسان شود. حتما برای اطمینان از دمای شیر، ابتدا مقداری از آن را روی مچ خود بپاشید. به طور کلی نگه داشتن ته ماندهی شیر روش درستی نیست. با وجود این، برخی از متخصصان اطفال می گویند استفاده ی مجدد از شیر برای یکبار مانعی ندارد.

بنابراین با دکتر نوزاد خود در این مورد صحبت کنید. هرگز شیشه پر شده از شیر را به مدتی طولانی خارج از یخچال نگذارید، زیرا گرما موجب رشد باکتری ای می شود که می تواند معدهی نوزاد شما را به هم بریزد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد