راه های علاج اسهال رطوبی!


راه های علاج اسهال رطوبی!

راه های علاج اسهال رطوبی!

در این موارد باید کروایا، زیره سبز، زیرہ  سیاہ و بلوط رادر سرکه بخیسانید بعد از سرکه خارج کرده و بکوبید و پس از هر غذا یک قاشق شربت خوری میل کنید.h1374905148

 گندر خوراکی، میخک، هل قراب، جوزهندی و زنجبیل از هر کدام ۱ مثقال مخلوط و بکوبید. با ۲۰۰ گرم عسل ترکیب کنید و پس از هر غذا یک قاشق شربت خوری میل فرمایید.

 بلوط، عفض، تخم گشنیز بو داده، زیره  سبز و سیاه، زنیان، تخم کرفس و کندر خوراکی از هر کدام ۱۰ گرم را با ۳۰ گرم سماق بدون هسته مخلوط کرده و بکوبید. پس از هر غذا یک قاشق شربت خوری از آن را میل کنید 

گل ارمنی، عفضل، پوست سبز پسته، گلنار فارسی، فوفل و جفت از هر کدام ۱ مثقالی مخلوط و ۴ قسمت کنید. هر قسمت را یک روز بجوشانید و اب صاف کرده اش را صبح و شب بنوشید.

 خلال نارنج، بسد، تخم گشنیز، گلنار فارسی و کندر خوراکی از هر کدام ۱۰ گرم، سماق ۵۰ گرم همه را نرم بکوبید بعد با ۲۰۰ گرم گل قند مخلوط کنید و پس از هر غذای روزانه یک قاشق غذاخوری میل کنید.

• کرویا، زیره  سیاه، تخم گشنیز و بلوط از هر کدام ۱۰ گرم، زیره  سبز ۲۰ گرم همه را در سرکه ریخته و پس از مدتی خارج کنید بعد نرم بکوبید و بعد از هر وعده غذا یک قاشقی شربت خوری میل کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد