راه های پیشگیری از اسهال


راه های پیشگیری از اسهال

راه های پیشگیری از اسهال

 سورنجان هندی که شبیه به سورنجان مصری است در طبیعت گرم و خشک است آشامیدن جوشانده یا دمکرده آن در یک لیتر آب جهه اسهال بلغمی مفید است.عاقرقرحا: آشامیدن مقدار دو گرم از آن جهه رفع اسهال بلغمی مفید و مدربول حیض میباشدتوضیحات و راه های پیشگیری از اسهال:• اگر خوراک وارد شده به معده زیاد یا نوعیتش بدهضم باشد ،معده نخواهد ‏توانست آن را کاملا پخته و هضم گرداند.• غذا بیش از بیست و دو ساعت در معده‏ سالم باقی نمی ماند و نیروی راننده آنرا به سرعت به پایین می فرستد ، لذا ممکن است سبب بی ‏اشتهائی ، قی و اسهال گردد. این نوع بیماری اصولا بسیار سریع اتفاق افتاده و طولانی مدت می باشد.• هر اسهالی که بی سحج و بی خون بود و در جگر و حوالی آن آفتی نباشد و علامت‏ های آن ماده از مغز ،از کیسه صفرا یا طحال به معده می‏ آید و هیچ ظاهر نباشد و بباید دانست که اسهال معده ای است و معده لغزنده شده است.• اسهال چرکی (قیحی) و آبکی (غسالی) دلالت بر انفجار دبیله کبد کند.• اندام ها ممکن است خلط مضر را قبول نکنند و قوت دافعه هر اندامی آن را بکبد بازدهد و کبد آنرا به ماساریقا فرود آورد. *دوره معالجه در مرحله اول ۳ روز و در مرحله دوم برای نضج خلط بلغم حداقل ۱۰ روزه می باشد. * پرهیزات : - مبتلایان به این بیماری باید ازعوامل بیماری زای آن دوری نمایند و در خواب به قفا باز نخسبد - اگر مواد ترش یا شور خورده شود ، این بیماری تشدید می گردد. - تا زمانی که اسهال برطرف نشده از مصرف سوپ ، ژلاتین ، مشروبات الکلی ، کافئین ، شیر و محصولات لبنی خودداری کنید.- اگر اسهال غسالی بود، در ابتدای بیماری نباید نان بخورید. - از پرخوری پرهیز نموده و رژیم غذایی عادی خود را دو تا سه روز پس از رفع اسهال از سر بگیرید. -بهتر است از مصرف میوه تا چند روز پرهیز کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد