راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده


راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده

راه های کسب آمادگی برای به کنترل گرفتن آینده

 همچنین  اکنون زمان بسیار خوبی است تا با یک برنامهریز مسائل مالی مشورت کرده و با وی در این باره صحبت کنید که در حال حاضر چه کار می توانید بکنید تا در درازمدت امنیت مالی تان را حفظ کند.تسلط بر آیندهعلیرغم غیرقابل پیشبینی بودن ام اس، کارهای زیادی می توانید انجام دهید تا احساس آمادگی کنید. به دلیل آنکه ام اس از فردی به فرد دیگر متغیر است، اوضاع زندگی آدمها هم با یکدیگر فرق میکند؛ بنابراین راه حلی که بتواند مشکلات تمام مبتلایان به ام اس را به صورت یکپارچه و فراگیر برطرف کند، وجود ندارد. اما فرایندی که در - تشکیل یک شبکه ی امنیتی به کار میرود، اساساً برای همگی یکسان است. زمانی که آمادگی پیدا کردید آینده تان را تحت کنترل درآورید، مراحل زیر را دنبال کنید:۱. راه هایی را که ام اس میتواند به مرور زمان تغییر یابد فرابگیرید. به عنوان مثال، اگرچه ام اس یک بیماری غیرقابل پیش بینی است، اما دانستناین موضوع که بیماری اکثر مبتلایان نوع عود کننده - فروکش کننده و در طول بیستوپنج سال به فرم شدیدتر پیشرونده تبدیل می شود، به برنامهریزیبرای اهدافتان کمک خواهد کرد- ۲. سعی کنید پیش بینی کنید (حتی اگر دلهرهآور باشد). ممکن است اگر مثل کبک، سرتان را زیر برف کنید آرامش خیال بیشتری داشتهباشید، اما در درازمدت نتیجه ی خوبی در پی نخواهد داشت. در مقابل، از پیش فکر کردن در مورد راههای تاثیر ام اسی بر شیوهی زندگی تان، کمک می کند تا اگر در اثر بیماری دچار تغییرات عمدهای شدید، یک گام از بیماری جلو باشید.۳. هر چیزی را از اهلش بپرسید. لازم نیست همه چیز را به تنهایی بفهمید. متخصصان امور حقوقی، شغلی و مالی میتوانند کمک کنند تا افکارتان را جمعوجور کنید. دیدگاههایتان در مورد آینده ی شغلی و مالی و هر مطلب احتمالی دیگری را - با آنها در میان بگذارید و اجازه دهید شما را راهنمایی کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد