راه های کسب اطلاعات درباره ام اس


راه های کسب اطلاعات درباره ام اس

راه های کسب اطلاعات درباره ام اس

 

* گروه های حمایتی: اگر از آن دسته افرادی هستید که در موقع دادن اطلاعات  بر پایه ي نظام گروهی راحتتر بوده و کمتر احساس تنهایی و نگرانی می کنید، احتمالا گروههای حمایتی، برایتان گزینه ی مناسبی است.

به هرحالی به خاطر داشته باشید، اطلاعاتی که به دست می آورید، بسته به منبع آن با یکدیگر متفاوت است - دلیلی ندارد که هرچه در گروههای حمایتی یا اتاقهای گفتگوی آنلاین می شنوید، به شما مربوط بوده و یا صحیح باشد. بنابراین، جهت اطمینان از صحت و سقم اطلاعاتی که فکر می کنید ربطی به شما داشته باشد، لازم است، موضوع را با پزشک خود مورد بررسی قرار دهید.

در موقع دریافت هرگونه اطلاعاتی، به منبع آن توجه کنید تا دریابید در اطلاعات مزبور جهت گیری خاصی نهفته است یا نه. هرچند، انجمن ملی ام اسی و سایر سازمانهای عام المنفعه اطلاعات بیطرفانهای ارائه میدهند، اما شرکتهای داروسازی همیشه اهداف دوگانهای را دنبال می کنند: آنها اقدام به آموزشی در رابطه با ام اسی می کنند، درحالیکه سعیی دارند محصولاتشان را هم بفروشند.

با در نظر گرفتن تمام راه های کسب اطلاعات، دلیلی ندارد شما یا شریک زندگی یا دیگر اعضای خانواده تان این اطلاعات را از یک طریق به دست آورید. هریک از شما میتوانید راه مناسب کسب اطلاعات را برای خود پیدا کنید و بفهمید چگونه در مورد آن با یکدیگر گفتگو کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد