راه های کمک به خود را میدانید خود را می شناسید ؟…


راه های کمک به خود را میدانید خود را می شناسید ؟…

راه های کمک به خود ...

 

 به لحظاتی فکر کنید که در طول روز یا هفته بیشترین حس آزادی و آرامش را به شما داده است. زمانی به این مهم دست خواهید یافت که منطقه ی عاری از ام استان را پیدا کنید، زیرا نمی توانید برای رفتن به آنجا جهت استراحت کوتاه و تمدد اعصاب مقطعی، صبر کنید و زمانی که آنجا هستید احساس می کنید سرشار .از انرژی هستید اگر در برقراری ارتباط با منطقه ی عاری از ام اس خود دچار مشکل هستید، شاید   دوستان و خانواده تان برای یافتن این منطقه بتوانند به شما کمک کنند. اگر آنها  نتوانستند، با یک متخصصی خوب بهداشت روانی تماس بگیرید.

کمک به خود از طریق کمک به دیگران

 گاهی کمک به یک فرد دیگر بهترین راه برای رهاشدن فکر از چیزی است که شما را ناراحت کرده است. خیلی از مبتلایان به اماس به ما گفته اند، وقتی مشغول انجام کاری هستند که برای افراد دیگر تغییری به همراه داشته باشد، چقدر احساس بهتری دارند - این فعالیت ممکن است در خانه یا محل کارشان، در یک گروه امداد و یا به صورت داوطلبانه باشد.

فرصتهای داوطلبانه در اندازه ها و به شکل های مختلفی وجود دارد. شما میتوانید، یکی از افراد بیشماری باشید که به مدرسه ی بچه هایشان کمک میکنند، از یک کاندیدای سیاسی حمایت میکنند، به خانه های سالمندان سر میزنند، به کسانی که نمیتوانند خودشان رانندگی کنند سرویس میدهند، برای کسانی که دچار اختلالات بینایی اند کتاب میخوانند، یا در مراکز نگهداری از افراد بیخانمان غذا توزیع میکنند. همچنین جهت اطلاع از فرصتهای فعالیت داوطلبانه میتوانید با انجمن ملی ام اس  تماس بگیرید. خود انجمن سازمانی است که به صورت داوطلبانه بنا نهاده شده و افرادی درست مثل شما، به رشد و پیشرفت آن کمک میکنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد