راه های کمک به نوزاد برای مکیدن شیر


راه های کمک به نوزاد برای مکیدن شیر

راه های کمک به نوزاد برای مکیدن شیر

 

نوزاد با واکنش مکیدن به دنیا می آید، ولی بسیاری از آنها بلافاصله مشتاقانه از این قاعده پیروی نمی کنند. گاهی نوزادان برای گرفتن سینه احتیاج به ناز و نوازش دارند.

١. خود و نوزادتان را در یکی از وضعیت های اصلی شیردهی قرار بدهید (به بخش قبلی رجوع کنید).

٢. نوک سینه ی خود را آرام به لبها یا گونه ی نوزاد بمالید. این اقدام احتمالا باعث می ش ود نوزاد دهان خود را باز کند. اگر به نظر رسید نوزاد مایل به باز کردن دهان خود نیست، سعی کنید کمی شیر - در واقع اغوز - را خارج کرده (به آرامی با فشار خارج کنید و مقداری بر روی لبهای نوزاد بمالید.

٣. هنگامی که دهان نوزاد کاملا باز شد ، سر او را به سینه نزدیک کرده و دهان او را آرام بر روی تمام نوک سینه بگذارید. با این سیخونک معمولا نوزاد شروع به مکیدن می کند. حتمأ تمام قسمت آرئول را در دهان نوزاد بگذارید، زیرا در غیر این صورت به مقدار کافی شیر نمی خورد و نوک سینه های شما زخم می شود. اما سینهی خود را داخل دهان نوزاد نچپانید. در عوض، دهان را به نوک سینه نزدیک کرده و بگذارید نوزاد از سینه شیر بخورد.

نوک بینی نوزاد باید تنها با پوست اطراف سینه ی شما تماس داشته باشد. تنها راهی که نوزاد در حین شیر خوردن می تواند نفس بکشد، از طریق بینی اوست، بنابراین مراقب باشید روی بینی نوزاد با سینه ی شما کاملا بسته نشود. در صورتی که سینه ی ش ما بینی نوزاد را مسدود می کند، با استفاده از دست آزاد خود سینه ی خود را از جلوی بینی نوزاد فشار دهید تا راه برای ورود هوا باز شود.

.. در ایران تنها دو اتاق مخصوص برای زایمان داریم، یکی اتاق درد است و دیگری اتاق زایمان، تنظیم وعده های شیر ایران پس از آنکه نوزاد سینه را گرفت، هنگامی که حرکات منظم و موزون گونه ها و چانهی او را می بینید، می دانید که در حال مکیدن است. ممکن است قبل از جاری شدن شیر، چند دقیقه ای با مکیدن سپری شود.

در ابتدا، بگذارید نوزاد شما در هر نوبت شیر خوردن از هر سینه پنج دقیقه شیر بخورد. بعد از گذشت سه یا چهار روز، مدت آن را برای هر سینه از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه افزایش دهید. به هرحال زیاد به زمان وعده های شیر خوردن متکی نباشید: هنگامی که نوزاد شما به مقدار کافی شیر بخورد، با مک نزدن و رها کردن نوک سینه، شما را آگاه می کند. اگر نوزاد شما بدون رها کردن نوک سینه دست از مکیدن کشید، انگشت خود را وارد گوشه ی دهان او کنید تا مکش رها شود. (اگر فقط نوک سینه ی خود را بیرون بکشید، در نهایت موجب زخم شدن نوک سینه ها می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد