راه های کنار آمدن با درد بعد از جراحی سزارین


راه های کنار آمدن با درد بعد از جراحی سزارین

راه های کنار آمدن با درد بعد از جراحی سزارین

 

در صورتی که بعد از چند ساعت مرحله ی درد، سزارین شده باشید، ممکن است - به خاطر فشار وارد کردن و معاینات داخلی متعدد به علاوه بر چیزهای دیگر، درد پرینه ای نیز داشته باشید. این درد به زودی بعد از زایمان از بین می رود

مقدار درد یا ناراحتی ای که بعد از زایمان سزارین با آن مواجه می شوید، در هر خانمی، بنا بر شرایط زایمان و تحمل او نسبت به درد متفاوت است. پزشک می تواند داروی مسکن تجویز کند، ولی احتمالا مشخص می کند تا زمانی که تقاضا نکرده اید، به شما داده نشود. گاهی این سیاست بیمارستانی است. بنابراین اگر مسکن می خواهید - قبل از آنکه درد طاقت فرسا شود - تقاضا کنید. زمانی که در نظر دارید از تخت بلند شوید یا فقط پیش از زمانی که موعد مقدار داروی بعدی فرا برسد (معمولا بعد از سه یا چهار ساعت)، تقاضای مسکن کنید، بنابراین می توانید به پرستار خود فرصت کافی برای ارائه ی آن بدهید.

برخی از بیمارستان ها از یک پمپ کنترل بی حسی بیمار (RCA) استفاده می کنند که به سرم شما وصل می شود. هنگامی که احساس می کنید دردتان در حال افزایش است، فقط لازم است دگمه ی روی پمپ را فشار دهید تا مقدار کمی از داروی مسکن وارد سرم  شما شود. از آنجا که دارو را از طریق ورید دریافت می کنید، تأثیر آن را س ریع تر احساس می کنید، و با استفاده از دارو تنها در زمانی که به آن نیاز دارید، اغلب می توانید در کل داروی کمتری دریافت کنید. به هر حال، در مورد مصرف بیش از حد دارو نگران نباشید، زیرا پمپ تنظیمات خاصی برای پیشگیری از دریافت بیش از حد دارو دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد