راه های کنترل فشارخون در خانم های باردار


راه های کنترل فشارخون در خانم های باردار

راه های کنترل فشارخون در خانم های باردار

 40 درصد از مادرانی که دوقلو باردارند و ۶۰ درصد یا بیشتر از سه قلوها، به نوعی فشار خون در دوران بارداری دچار می شوند. به همین دلیل، پزشکتان مراقب فشار خون شماست. محدودیت رشد داخل رحمی مشکلات مربوط به رشد جنینی در همه جا از ۱۵ تا ۵۰ درصد از تمام دوقلوها بروز می کند. مشکل حتی در سه قلوها و در جنین هایی که یک جفت مشترک دارند، شایع تر است .در مورد وجود یک جفت، ممکن است خون به طور یکسان به دوقلوها نرسد، که باعث می شود یکی از دوقلوها مواد غذایی بیشتری نسبت به دیگری دریافت کند. در چندقلوهایی که جفتهای متفاوت دارند، محدودیت رشد، زمانی حاصل می شود که جنسیت فرزند شما با فرزند اول فرق داشته باشد.به منظور آشنایی با برخی از خرافات زنانه در مورد پیشگویی جنسیت بچه، به فصل ۱۹ رجوع کنید. مواردی وجود دارد که ممکن است بارداری دوم یا سوم یا چهارم) خود را به گونه ای متفاوت تجربه کنید / بسیاری از خانم ها احساس می کنند بارداری آنها زودتر نمایان می شود یاحداقل شکم آنها نفخ بیشتری دارد و بزرگتر شده است. این وضعیت ممکن است به دلیل واقعیتی باشد که عضلات شکم آنها با زایمان قبلی کشیده شده و اکنون شل تر است.بسیاری از خانم ها متوجه میشوند که حالت تهوع آنها به شدت بار اول نیست، و عده ای دیگر متوجه می شوند شدیدتر شده است.معمولا میتوانید حرکت جنین را زودتر احساس کنید.