راه کارهای باورنکردنی برای درمان یبوست…!!!


راه کارهای باورنکردنی برای درمان یبوست…!!!

راه کارهای باورنکردنی برای درمان یبوست...!!!

یبوست از سردی و برودت

اگر یبوست از سردی و برودت باشد باید ابتدا رفع رطوبت کنید و از خوردن برنج، نان سفید، شیرینی های قنادی، خیار، هندوانه و الکل پرهیز کنید و اسفناج بیشتر بخورید و برای درمان آن نیز باید صبح ناشتا ۴ مثقال گل قند بخورید.

درمان گیاهی یبوست

  •  صبح ناشتا ۲۰ گرم سنای مکی را با نبات بسایید و بخورید، یا ماست و شکر میلی کنید.
  •  ۵ سیر ماست و ۴ مثقال گل محمدی خشک ساییده را دوغ کنید و بخورید.
  •  زنیان، رازیانه و گل محمدی از هر کدام ۱۰ گرم و فلفل سیاه شش نخود همه را پس از ساییدن با ۱ سیر کشمش و ۵ سیر ماست مخلوط کنید و به عنوان ناهار ظهر مصرف کنید.
  • سنامکی را ۲۰ گرم دم کنید و پس از خنک شدن آب آن را صاف کرده و با مقداری آب آلو مخلوط کرده و صبح ناشتامیل کنید.
  •  سنا مکی ۲۰ گرم، لیمو عمانی ۳۰ گرم، هسته  تلخ لیمو را جدا کرده و هر دو را بجوشانید بعد آب آن را صاف و صبح ناشتامیل کنید.
  •  ۸ مثقال هلیله  سیاه نیم کوب شده، موقع خواب در دهان بریزید قدری آب روی آن بخورید بسیار نافعاست.
  •  تا ۴۰ شب هر شب ۳ مثقال هلیله  سیاه میلد کنید یا هلیله  سیاه را نرم ساییده و با ماست مخلوط کرده و میل کنید. هلیله  سیاه بد خوراک می باشد. تقریباً مزه ی خرمالوی کال نرسیده را میدهد لذا اگر نرم بسایید و با دوغ میل کنید بهتر است و مزه  آن بهتر خواهد شد.
  •  صبر زرد را در کپسول های خالی ریخته، موقع خواب یک کپسول میل کنید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد