رتینوبلاستوما در چشم کودکان چه می کند؟


رتینوبلاستوما در چشم کودکان چه می کند؟

رتینوبلاستوما در چشم کودکان چه می کند؟

رتینوبلاستوما

سرطان نادری در شبکیه ( پرده حساس به نور در پشت چشم) می باشدسن : معمولاً قبل از ۲ سالگی ایجاد می شودژنتیک: گاهی بصورت ارثی است.جنس و نحوه زندگی، عوامل قابل توجهی نیستند. در بریتانیا، تقریباً از هر ۲۰/۰۰۰ نوزاد یکی مبتلا به رتینوبلاستوما است. رتینوبلاستوما سرطان نادر شبکیه (غشاء حساس به نور در ته چشم) می باشد. این بیماری می تواند قبل از اینکه کودک ۲ ساله شود در یک یا هر دو چشم بوجود آید. حدوداً در یک پنجم مبتلایان، رتینوبلاستوما در هر دو چشم وجود دارد. حدود نیمی از موارد به علت یک ژن غیر طبیعی ایجاد می شود که روی کروموزوم ۱۳ قرار دارد و بصورت اتوزوم غالب به ارث می رسد. در بقیه موارد علت ناشناخته است.شایعترین علامت، ایجاد یک ناحیهٔ سفید پشت مردمک است. اختلال بینایی که به علت رتینوبلاستوما ایجاد می شود ممکن است منجر به دو بینی شود. در صورت عدم درمان، سرطان می تواند به بخش های دیگر بدن منتشر شود. 

درمان رتینوبلاستوما

اگر پزشک مشکوک شود که کودک رتینوبلاستوما دارد، او را به یک متخصص  ارجاع خواهد دارد. متخصص احتمالا تحت بیهوشی عمومی چشم ها را معاینه خواهد کرد هم چنین ممکن است ازمایش خون برای یافتن ژن غیر طبیعی انجام  شود اگر رتینوبلاستوما تایید شود برای بررسی انتشار سرطان ممکن است Ctاسکن یاام آر آی به عمل آید هدف از درمان مراقبت از سرطان و در صورت امکان حفظ بیناییی در چشم های مبتلا می باشد. معمولاً از بین بردن تومورهای سرطانی کوچک در شبکیه بوسیلهانجماد بافتی freezing the tissue امکان پذیر است. با وجود این، احتمالا برای درمانتومورهای بزرگ برداشت چشم با جراحی ضروری خواهد بود. هم چنین اگر سرطان انتشار یافته باشد ممکن است شیمی درمانی یا اشعه درمانی لازم باشد در اکثر موارد، سرطان درمان می شود اما ممکن است دید کودک بشدت مختلشود. برای بستگان کودک مبتلا و بالغینی که در کودکی مبتلا به رتینوبلاستوما بودهاند مشاوره ژنتیک وجود دارد. خواهر و برادرهای کودک مبتلا بایستی مرتبا تست شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد