رشته ها ،مغز و ماده بنیادی استخوان


رشته ها ،مغز و ماده بنیادی استخوان

مغز استخوان Bone) marrow) داربست مغز استخوان یک بافت رتیکولر است مرکب از رشته های رتیکولر و سلولهای رتیکولر، این سلولها عضو دستگاه دفاعی رتیکولوآندوتلیال می باشند. بر روی این داربست، اگر سلولهای خونی و اجدادشان قرار گیرند که فعالیت خونسازی بنمایند مغز قرمز استخوان (Red bone marTOW) خوانده می شود (مانند استخوانهای پهن) و اگر محل دودمان سلولهای خونی اکثراً به وسیله سلول چربی اشغال شده باشد مغز زرد استخوان نامیده میشود (مانند استخوانهای طویل بالغین) با پیشرفت سن نزد اشخاصی که دچار لاغری مفرط شده اند، به تدریج سلولهای چربی مغز استخوان ماده چربی خود را از دست داده به ماده ژلاتینی تبدیل می شوند و لذا مغز استخوان ژلاتینی به وجود می اید

استخوان سازی

۱-استخوان سازی داخل غشایی (IntramembranousOSSilication - در استخوان های پهن مانند سر و صورت و فکها که به نام استخوان غشایی (membrane bones) معروفند استئوبلاستها مستقیماً از سلول مزانشیم مشتق شده ابتدا کلاژن میسازند و سپس مقداری ماده الی به آن افزوده پیکر پروتئینی استخوان را به نام استئویید ایجاد میکنند. (استئویید ماده بنیادی است که هنوز مینرالیزه نشده است.) سرانجام مواد معدنی سرشار از Ca را تخلیه و تراوش نموده نوار باریک (Spicules) استخوان را تشکیل میدهد. از تقاطع این نوارها منظره اسفنجی در استخوان های غشایی و پهن به وجود میآید.۲- استخوان سازی داخل غضروف (Endochondral) - تنها استخوان های دراز ابتدا به صورت غضروف است. به علت ورود رگها به داخل غضروف، این بافت دژنرسانس پیدا کرده مبدل به استخوان می شود. بدین طریق که از یک طرف، سلول اجدادی پری کندریوم مبدل به استئوبلاست شده و  استخوانسازی میکنند و از طرف دیگر، سلول های اندیفرانسیه که همراه رگهای خونی وارد غضروف شد ه اند بعضی مبدل به استئوبلاست و پاره ای مبدل به یک استخوان اسفنجی ساخته میشود. تنها در اینجا استئوکلاست ها با جذب قطعات استخوانی که سر راه جوانه های عروقی هستند کانال های نسبتاً منظم تری ایجاد میکنند. بعد هیالن استخوان اسفنجی مبدل به استخوان هاورس میشود.برای فعالیت استئوبلاستها در استخوانسازی و ادنتوبلاست ها در در حضور ویتامین D به سلول های نامبرده کمک میکند تا عمل معدنی شدن (Mineralization) استخوان و دندان صورت گیرد. بالعکس برای عمل استئوکلاست ها و ادنتو کلاستها آنزیم فسفاتاز اسید لازم است.اطلاعاتی کامل از سلول استخوانی/قسمت اول 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد