previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

رفتاردرمانی در نوجوانان در درمان اعتیاد 


رفتاردرمانی در نوجوانان در درمان اعتیاد 

رفتار درمانی در نوجوانان در درمان اعتیاد 

 

در رفتار درمانی از چند شیوه ی خاصی برای نوجوانانی استفاده می شود که سعی در غلبه بر اعتیاد به مواد دارند. به نوجوانان مدل هایی برای رفتار مناسب داده می شود، و آنها با رسیدن به اهدافی که بازتاب رفتار جدید عاری از اعتیاد باشد پاداش و جایزه دریافت می کنند.

درمانگر اغلب به بیماران نوجوان تکلیف خانه میدهد، که در آن رفتاری را تمرین می کنند که آنها را در پرهیز از مواد کمک می کند. یک جنبهی رفتار درمانی نوجوانان کنترل محرک است. درمانگر نوجوان را در پرهیز از موقعیت های مرتبط با مصرف مواد، مثل مجالس و محافل خوش گذرانی، یا برخی دوستان کمک می کند. همچنین بیماران یاد می گیرند در کارهای دیگر، مثل ورزش، که با مصرف مواد ناسازگار است شرکت کنند.

جنبه  دیگر رفتاردرمانی کنترل امیال است. این کار نوجوان را در شناخت افکار و احساساتمنجر به مصرف مواد یاری می دهد. این افکار با افکار سالم و مثبت جایگزین می شوند. جنبه  دیگر رفتار درمانی، کنترل اجتماعی است. این بخشی از درمان اعضای خانواده، دوستان، و افراد دیگر (مثل معلمان و مربیان)، نوجوان را در پرهیز از مصرف مواد کمک می کنند. اغلب، یکی از والدین نوجوان یا دوست صمیمی او در جلسات درمانی شرکت می کند.

باورش سخت است اما هیچ مرکزی برای پذیرش، نگهداری و بازپروری نوجوان‌های معتاد در کشورمان در نظر گرفته نشده است و تقریبا همه سازمان‌های مردم نهاد با پذیرفتن کمتر از 18 ساله‌ها در کمپ‌هایشان مشکل دارند.

به عبارتی دیگر اگر نوجوانی معتاد شود یا خانواده‌اش باید به دنبال ترک دادنش با صرف هزینه‌های سرسام آور در مراکز خصوصی و نامطمئن باشد یا صبر کند به 18 سالگی برسد و اگر تا آن‌وقت زنده ماند، به یکی از کمپ‌های ترک ‌اعتیاد سازمان‌های مردم نهاد بسپرندش.

همین مشکل باعث شده است دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی ، راه‌اندازی مراکز ویژه ترک اعتیاد ویژه نوجوان‌ها را در دستور کار برنامه‌های سال آینده‌اش قرار دهد.

مجریان این طرح با بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه درمان اعتیاد در دنیا موافقند که اعتیاد، معمولا خلایی از روان انسان‌ها را پر می‌کند که قرار بوده با ایمانی راستین پر شود و نشده است و همین باور باعث شده بهزیستی از روحانی‌ها برای فعالیت‌های مددکارانه در مراکزی که قرار است راه‌اندازی شود، درخواست کمک کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد