رفتار با کودک یا نوجوان مبتلا به ام اس


رفتار با کودک یا نوجوان مبتلا به ام اس

رفتار با کودک یا نوجوان مبتلا به ام اس

 

* به دلیل آنکه این ارتباط، یک رابطه ی توأم با توجه است، لازم است هر فرد متوجه باشد، به همان اندازه که سرویس دریافت می کند باید سرویس بدهد. اگر فرزند بزرگتان این طور تشخیص دهد که لازم است به خانه بازگردد، ممکن است از اینکه دارد خودش را تحمیل می کند، دچار عذاب وجدان شود و بداند که قادر نیست شما را در دوران کهنسالی یاری دهد.

اما راههای فراوانی وجود دارد که بتوانید از همدیگر مراقبت کنید. این را تجربه کنید تا بفهمید هر فردی در امور خانه تأثیرگذار است. ابعادل داد ۷۶ تن که اوضاع دشمها با تابع احساساتش که در صورتی که اوضاع دشوار یا تابع شد، به گونهای با مجبور شوید راهی پیدا کنید که جوابگوی خواسته های همه باشد،گفتگو با یک مشاور خانواده را مد نظر قرار دهید. این تغییر ساده ای نیست که برای همه پیش بیاید و حضور یک شخص ثالث در گفتگو میتواند راهگشا باشد.

کودکان خردسال و نوجوانان هم می توانند به ام اس مبتلا شوند این مبحث به آن گروه از شما اختصاص دارد که صاحب بچههای کوچک یا نوجوان مبتلا به ام اس هستید. ما صادقانه مایلیم شما آگاه باشید که در این میان تنها نیستید و منابع بسیار زیادی برای کمک به شما و فرزندتان، در دسترس است. پس، قبل از انجام هر کار دیگری، شاید بخواهید اطلاعاتی را از طریق برنامه ی «افراد جوان مبتلا به ام اسی : شبکه ای برای خانواده هایی که بچه ی کوچک یا نوجوان مبتلا به ام اس دارند، کسب کنید. این برنامه ماحصل همکاری مابین انجمن ملی ام اس امریکا است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد