رفع بوى عفونت مردارها در طب سنتی!!


رفع بوى عفونت مردارها در طب سنتی!!

رفع بوى عفونت مردارها در طب سنتی!! 

رفع بوى عفونت مردارها

کسانی که با مردار سروکار دارند و از بو و عفونت آن ناراحت هستند در طب سنتی نسخه ای هست که در این مورد بکار می رود و از قرنها پیش که مواد عفونتزای شیمیایی اختراع نشده بود از آن استفاده می کردند. این نسخه ساده برای رزمندگان ما در جبهه های جنگ حق بر باطل هم ساده و هم عملی است و با اجرای آن می توانند از عفونت هوا و مردار اجساد انسان با حیوان جلوگیری کند. ترتیب اجرای این نسخه ساده این است: کسانی که در هوای مسموم قرار می گیرند و مجبور به تنفس آن هوای متعفن هستند برای حفظ خود از مسمومیت آن باید سیر را  بکوبند و یا سرکه آغشته کنند و در پارچه بریزند و آن پارچه را با دستمال روی بینی خود ببندند.

التیام سریع زخم ها با آب گزنه و آب دریا

وقتی دچار زخم های بریدگی شدید عادت براین است که آن را با الکل یا آب اکسیژله پاک می کنند. تا کمی خون از آن خارج شود، بعد مرکور کرم می مالند و آن را با بالدی می پیچند. در کوهستانهای فرانسه دهاتیان این گونه زخمها را اینطور عمل می کنند. اول باالکل   آن زخم را پاک می کنند و بعد با اب گرم  ان را می شویند  تا کثافاتی که در آن فرو رفته است خارج شود، سپس در بطری آب گزنه را باز کرده و پنبه ای به آن آغشته کرده و روی زخم می گذارند  و می پیچند  . زخم بزودی التیام یافته و خوب میشود. برای تهیه آب گزنه که بطری را پر از برگ های گزنه می کنند و آنرا از  الکل پرمی سازند و بعد در آن را محکم می بندند . چندین هفته در آفتاب می گذارند تا شیره گزنه در الکل وارد شود و سپس آن را در قفسه مخصوص داروهای سنتی خود برای روز احتیاج و مصرف ضروری حفظ می کنند. آب دریا هم در التیام سریع زخم ها بسیار مؤثر است. به همین جهت است که به تازگی آب دریا را در بطری کرده و در داروخانه ها می فروشند. اگر پارچه ای را با آب دریا خیس کنید  و روی زخم بگذارید و دو سه روز این کار را تکرار نمایید به سرعت زخم بهبود یافته و انتقام می پذیرد توجه داشته باشید که آب دریا باید از محلی که کاملا دست نخورده و پاک است برداشته و مصرف گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد