رفع تشنگی با تمشک(Rubus idaeus L.)….


رفع تشنگی با تمشک(Rubus idaeus L.)….

رفع تشنگی با تمشک(Rubus idaeus L.)....

 تمشک(Rubus idaeus L.)

اسامی عمومی دیگر: تمشک خوراکی، علیق، تموشی، لم، تولت شوکی، تورک، هندل ipنامهای علمی دیگر :  (Rubus idaeus)  نام خانواده: خانوادهٔ روبیاسه آ (Rubiaceae).نوع گیاه: درختچه.قسمت مورد استفاده: برگ و میوه مواد متشکله موثر: برگ: تانن، اسید اکسالیکا، پکتین. میوه: اسیدهای مالیک، اکسالیک،تارتاریک  و  سالسیلیک، قند ویتامینها، کمی روغن فرار  و  املاح معدنی می باشد.u-nioخواص درمانی: برگ به عنوان قابض، ضد احتقان و التهاب. میوه به عنوان مدر، جهت رفع تشنگی و ضد اسکوربوت به کار میرود موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی میورہی آن را  جهت پایین آورده قند خون، رفع روماتیسم و سوء هاضمه، تبهای صفراوی، التهاب مجاری ادرار و به عنوان پیشاب آ ور توصیه نموده اند. برگ آن اثرقابضی و  تصفیه کنندهٔ خون ور ضد التهاب دارد.مقدار و دستور مصرف: مقدار 15-5 گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد