رفع خشکی بیش از حد مغز چگونه امکان پذیر است..؟


رفع خشکی بیش از حد مغز چگونه امکان پذیر است..؟

رفع خشکی بیش از حد مغز چگونه امکان پذیر است..؟

خشکی بیش از حد مغز

اگر مزاج مغز بیش از حد به خشکی گراییده باشد، تدبیر چیست؟ بدیهی است که رطوبدهندهها و ملین ها و خون رسان ها و داروهای رساننده خون به بالای بدن بکار میآید. مانند این شربت مفرّح که درعینحال رساننده خون به بالای بدن نیز میباشد. مانند این شربت مفرّح: تخم شربتی، تخم بالنگو، تخم فرنج مشک که بطور مساوی تهیه و مخلوط شده و هربار یک قاشق مرباخوری آن را با نصف استکان گلاب و نصف استکان عرق بیدمشک مخلوط و شیرین کرده هر روز بیمار از آن میل کند. روز یک قاشق غذاخوری در یک لیوان آبجوش مخلوط و شیرین کرده میل کند. انجیر ۵ عدد، آلوی بخارا ده عدد، زعفران نوک قاشق چایخوری هر شب در یک پیاله آب خیس کرده و صبح روز بعد تناول گردد. برگه هلو، برگه زردآلو و آلوی بخارای از هرکدام ۵ عدد هر شب در یک پیاله آب خیس کرده بیمار از آن بخورد. یا اینکه این مواد هر روز صبح با همان تعداد با مقداری آب چند دقیقه ای بجوشد تا پخته و مزاج آنها در هم ادغام شده، بیمار میل کند. قدومه، سه پستان، بارهنگ، تخم بالنگو هر روز در مقداری آب دم بکشد و تناول گردد. هر شب با مقداری آب و یا جوشانده گل ختمی و گل بابونه و پنیرک و امثال آن بخور داده شود. پوست سر را بتراشند و با روغنهایی مانند روغن بنفشه، روغن کدو، روغن نیلوفر و دیگر روغنهای نرمکننده و سردی بخش سردمزاج مالش داده شود. تعدیل مزاج از طریق تناول جوشانده های پاک کننده اخلاط اضافی نیز ضروری و اجتنابناپذیر است.لذا منضج و مسهل های تنظیم مزاج و اخلاط بدن را در این بخش مطرح و طرز تهیه و مصرف آن را ذکر میکنم: منضج های زیر با توجه به شرایط مزاجی و خلطی حاکم بر جسم بیمار و بویژه عضو درگیر با تومور کاربرد دارد. منضج به دارویی یا غذایی گفته میشود که اخلاط اضافی بدن را پخته و نرم میکند به عبارت دیگر آنها را میرساند تا با داروهای دیگر و سیستم دفاعی بدن، دفع گردد.برای از بین بردن آلودگیها و کثیفی خون و لنف و هرجای بدن که دچار سوء مزاج خلطی شده ابتدا بوسیله داروهای منضج یا پزنده آن مواد را نرم و سست میکنیم سپس بوسیله مسهل آنها را از کالبد بیمار خارج مینمائیم. منضج ها عموما صبح ها که هنوز بیمار چیزی نخورده است مصرف میشود. منضج برای تأثیر در فعل و انفعالات بدن در مراحل اوّل یعنی هضم اوّل با منضج هایی که برای پخته شدن اخلاط در هضم دوّم تا چهارم بکار میرود تفاوت دارند.فعلا منظور ما از معرفی منضج ها، داروهایی است که در هضم اول کاربرد دارند، یعنی اخلاط اضافی و مضّر موجود در هضم اوّل را پخته و نرم و آماده خروج میسازند. گستره هضم اوّل از دهان تا معده و امتداد آن تا آخرین بخش روده یعنی رکتوم و مقعد میباشد و تا حدودی به کبد و کلیه ها نزدیک شده و نفوذ مختصری در آنها خواهد کرد. تعدّد نسخههای منضج از آن جهت است که نوع سوء مزاج و آلودگی ها نیز متفاوت میباشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد