رفع مشکلات تعادلی در مبتلایان به ام اس


رفع  مشکلات تعادلی در مبتلایان به ام اس

رفع مشکلات تعادلی در مبتلایان به ام اس

 

اگر دچار مشکلات تعادلی هستید، موقع ورزشی کردن نزدیک یک دیوار یا صندلی قرار بگیرید یا از کسی بخواهید به شما کمک کند. اگر از تعادل خود هنگام گام برداشتن مطمئن نیستید، فیزیوتراپتان می تواند ورزشهایی به صورت نشسته روی صندلی یا زیرانداز به شما توصیه کند. مواظب سطوح الیز سالن ورزشی و کنارههای استخر باشید. بهتر است وقتی میخواهید روی سطوح خیس حرکت کنید، کفشهای عاج دار به پا کنید تا شر نخورید و نیفتید.

قبل از اینکه زیر نظر یک مربی خصوصی شروع به کار کنید، با دقت کنید که در زمینه ی کار با مبتلایان به ام اس قدری تجربه داشته باشد. مربیانی که با ام اس آشنایی ندارند عمدتاً قادر به درک محدودیتهای این بیماری از جمله خستگی یا ضعف عضلانی ناشی از فقدان هدایت عصبی نیستند. پزشک یا فیزیوتراپ می تواند یک برنامه ی ورزشی توصیه کند تا آن را با مربی کار کنید. دقت کنید که کار با مربی، البته تا جایی که سطح توانایی شما اجازه دهد، باید در جهت اهداف واقع بینانهای باشد.

افزایش  شانس پیروزی

شروع دوباره برای آیندهای بهتر، هیچ گاه آسان نیست. هرکس که تغییری بزرگ در زندگی اش داده، میداند که تغییر دادن رفتار چقدر می تواند چالش برانگیز باشد -- و تمام این فصل در مورد تغییر در رفتار شما در جهت راستای ارتقای سلامتی s تندرستی تان است. بنابراین اگر سعی دارید در زمینهی معاینات پزشکی و دندانپزشکی، بهبود وضع غذایی، یا افزایش سطح فعالیت فیزیکی تان، هوشیارتر باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد