رفع مشکلات گفتاری وبلع در بیماران مبتلا به ام اس


رفع مشکلات گفتاری وبلع در بیماران مبتلا به ام اس

رفع مشکلات گفتاری وبلع در بیماران مبتلا به ام اس

 

ضایعات درون مغز میتواند موجب بروز اختلال در صحبت کردن و بلعیدن غذا شود. اگرچه این نوع از اختلالات از بسیاری مشکلات دیگر که در این کتاب راجع به آنها بحث می کنیم، نادرتر است، ولی آگاهی داشتن نسبت به آنها مهم است زیرا این دو اختلال می تواند تأثیر شگرفی در کیفیت زندگی تان داشته باشد .نامفهوم بودن گفتار شما میتواند باعث شود اطرافیان، حرفهای شما را اشتباه بفهمند و هیچ چیز وحشتناک تر از این نیست که وقت و بی وقت، در موقع صرف غذا حالت خفگی به شما دست دهد. ما در مورد این دو مشکل به صورت توأمان صحبت خواهیم کرد، زیرا ارزیابی و درمان هر دو مشکل توسط یک پزشک یعنی متخصص گفتاردرمانی انجام خواهد شد.

مشکلات صدا و گفتار،کیفیت تلفظ

همانند سایر عملکردهایی که در این فصل در موردشان بحث شد، حرف زدن و کیفیت صدای طبیعی نیز وابسته به پیامرسانی پیچیدهای در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) است. زمانی که پیام های عصبی نتوانند به جایی بروند که به آنها احتیاج است، حرف زدن و کیفیت صدا دستخوش اختلال می شود. حدود بیستوپنج تا چهل درصد مبتلایان به ام اس ، در برههای از بیماری، این مشکلات را تجربه می کنند.

دیس آرتری (Dysarthria) اصطلاحی برای توصیف مشکلات مربوط به تولید کلام است، مانند صحبت کردن نامفهوم، تلفظ مبهم و مشکلاتی در رابطه با کنترل شدت صوت، دیس فونی )Dysphonia( اصطلاحی است برای بیان مشکلات مربوط به کیفیت صدا، مانند خشونت صدا، کنترل ناقص نوسانات صدا، خیلی تودماغی صحبت کردن، نفس نفس زدن موقع صحبت کردن، یا گرفتگی صدا مشکلات مربوط به حرف زدن و کیفیت صدا، گه گاه میتواند به دنبال عود یا خستگی شدید، بروز کند.

در صورتی که دچار تغییراتی در گفتار شدید که با ارتباطات روزمره تان تداخل دارد، درخواست کنید که شما را به یک متخصصی گفتاردرمانی ارجاع دهند. تکنیکهای درمان به صورت فردی می تواند خیلی از این مشکلات را برطرف کند و .احتمالا شروع زودهنگام درمان، نتیجهی بهتری در پی خواهد داشت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد