رهائی از فراموشی


رهائی از فراموشی

رهائی از فراموشی

 و من اراد ان یقل نسیانه فلیأکل کل یوم ثلث قطع زنجبیل مربی بالعسل و اکل الزبیب بالغداه علی الریق یزید قوه فی الذهن. کسی که میخواهد فراموشیش کم شود هر روز سه قطعه زنجبیل پرورده بعسل بخورد و خوردن کشمش صبح ناشتا حافظه را  تقویت میکند. وقتی ویتامین ث در بدن کمبود پیدا کرد رسوبات و مایعات بدن زیاد میشود. بقول قدما رطوبت در مزاج غلبه میکند اعصاب را سستی و رکود فرا میگیرد قدرت مغز و حافظه کم میشود. برای کم کردن مایعات و سوزاندن رسوبات علاوه بر ویتامین ث بیشتر موادی لازم است که اعصاب را تحریک کند و حرارت بدن را زیاد کند. زنجبیل پرورده بعسل این خدمت را به بهترین وجه انجام میدهد. بقول قدما: زنجبیل گرم و خشک محرک، باد شکاف، و در مورد سوء هاضمه و امراض ریه و فالج مفید است برای زکام و قولنج و نفخ معده و تقویت حافظه نافع است. کشمش در تحریک اعصاب و تقویت آنها و تحکیم عضلات بسیار مؤثر است. در کشمش آهک- منیزی- آهن- منگنز- پتاسیم- کلر- اسید فسفریک و مقدار زیادی قند دیده شده که بیشتر آنها خوراک مستقیم مغز و اعصاب محسوب میشود. کشمش مزاج را لینت میدهد و خون را صاف میکند روح را نشاط میدهد اعصاب را بیدار میکند و در عین حال آرامش میبخشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد